SRP: Englands Kolonisering af Indien i Historie og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 7
 • 25
 • 6778
 • PDF

SRP: Englands Kolonisering af Indien i Historie og Samfundsfag

SRP om den engelske kolonisering af Indien med fokus på økonomiske teorier og grundlag for kolonisering.

I opgaven gør jeg rede hvordan Europa ekspanderede grænserne ved at kolonisere store dele af resten af verden, og i forlængelse heraf giver der en undersøgelse af det økonomiske initiativ til at gennemføre denne kolonisering - slutteligt diskuteres den moderne globalisering, og hvorvidt det kan siges at være neoimperialisme.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Metoder 4
Opgaveformulering 4
Redegørelse 5
Koloniseringsperioden 1400-1700 tallet 5
Englands styre og magt 5
Industrien 6
Indiens som koloni 8
Undersøgelse 10
Teorier 10
Diskussion 14
Hvad er globaliseringen 14
Globaliseringens udvikling og årsager 15
Moderne udvikling 16
Konsekvenser 17
Indien 19
Fremtiden 19
Kolonialisme >< globaliseringen 20
Konklusion: 21
Litteraturliste 22
Bilag 24

Uddrag

"Kolonialisme og økonomiske teorier
- med en diskussion af den moderne globalisering.

Indledning
Kolonialismen var begyndelsen til en global verden, hvor lande kunne handle på tværs af grænser og skabe utrolig økonomisk vækst.

Bag kolonialismen lå en interessant økonomisk teori, merkantilisme. I slutningen af kolonialismen beskriver Adam Smith dog en ny og meget anderledes teori i sin bog, Wealth of Nations. Og selvom det kan forekomme mærkeligt, bliver disse to teorier stadig diskuteret og brugt til at beskrive vores nuværende samfund med.

Dette med henblik på globalisering og det internationale marked.

Min opgaveformulering dækker nogle meget store temaer, så jeg har valgt at prioritere dem, som jeg mener er mest relevante for sammenhængen:
• Koloniseringen strakte sig over en lang tidsperiode. Jeg har i redegørelsen dog valgt at fokusere på den sidste del af perioden, dvs. fra 1700-tallet til ca. 1850, fordi jeg mener, den periode er mest relevant i forhold til min opgaveformulering. Jeg har også udvalgt en case, som handler om forholdet mellem England og Indien, fordi jeg mener de to lande beskriver forholdet mellem koloni og kolonimagt godt.

• I den undersøgende del har jeg taget udgangspunkt i to økonomiske teorier, som begge var relevante under koloniseringen, og som også er relevante for den moderne globalisering, nemlig merkantilisme og liberalisme, begrundet med teoretikeren Adam Smith.

• Da min sidste del af opgaven også kræver lidt redegørelse, har jeg valgt at se på visse aspekter af globaliseringen: Hvem taler for og hvem taler imod? Og hvor er der sammenhæng mellem globaliseringen og koloniseringen.

Jeg benytter lærebøger i min opgave, og også enkelte artikler, kilder og foredrag som supplerende stof, fordi de ofte repræsenterer en holdning. Til baggrundsinformation har jeg desuden benyttet mig af internettet.

Jeg har mange overvejelser omkring min opgaveformulering. Et par steder i redegørelsen er jeg enten gået ud over opgaveformuleringen eller har kortet et afsnit ned i forhold til oplægget. Jeg synes, det har gjort opgaven bedre, fordi mine valg er mere relevante for opgavens samlede indhold."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Englands Kolonisering af Indien i Historie og Samfundsfag

[8]
Bedømmelser
 • 01-04-2011
  Rigtig god til forståelse af koloniseringen
 • 18-12-2010
  nice aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 17-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Ok.....................
 • 29-02-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  god.................