AT om Kolera i Historie A og Biologi A

 • STX 2.g
 • AT (Historie A, Biologi A)
 • Ingen givet
 • 7
 • 1905
 • PDF

AT om Kolera i Historie A og Biologi A

Historie A og Biologi A AT synopsis om kolera.

Problemformulering
I min opgave vil jeg gøre rede for koleraepidemien gennem historien, samt undersøge spredningen af sygdommen og årsagerne til denne. Til sidst vil jeg vurdere hvordan ændredes synet på kolera op gennem 1800-tallet og hvilke konsekvenser havde erkendelsen af kolerabakterien og dens egenskaber for koleraens fortsatte udvikling?

Problemstillinger
1. Hvad er kolera? Hvad skyldes kolera, og hvordan smitter den? Hvilke virkninger har kolera på kroppen, og hvad er symptomerne på kolera?

2. Hvordan har kolera bredt sig gennem historien? Hvor opstod koleraen for første gang, og hvordan og hvorfor spredte den sig?

3. Hvilke forskellige opfattelser har man haft på kolera op gennem 1800-tallet, og hvordan har de forskellige opfattelser medført forskellige behandlingsmetoder? Hvornår opdagede man koleraens smitteveje og hvem stod for denne opdagelse?

4. Hvordan var vejen fra empiri til evidens? Hvornår og hvordan identificerede man kolerabakterien, og erkendte at kolera skyldtes bakterien Vibrio Cholera. Hvordan isolerede man den og undersøgte dens egenskaber? Hvilke forhindringer måtte overvindes inde man endeligt kunne identificere bakterien?

5. Hvilke konsekvenser havde erkendelsen af kolerabakterien for datiden og hvilke nye tiltag gjorde man for at sikre sig mod koleraen?

6. Hvorfor findes kolera stadig i dag, og hvordan behandles koleraen? Er kolera stadig et globalt problem og hvis ja, hvorfor?

Indhold

Problemformulering 2
Problemstillinger 3
Indledning 3
Delkonklusioner 4
Relevante metoder i arbejdet med problemstillingerne 5
Konklusion på problemformulering 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Delkonklusioner
Ad 1. Kolera er en smitsom mave-tarm sygdom. Sygdommen skyldes bakterien Vibrio cholera, og smitter fækooralt, og spredes således i særdeleshed gennem forurenet vand. Kolerabakterien sætter sig i tarmen hvor den forstyrrer tarmvæggen, som begynder at udskille Na+ og Cl- ioner til tarmen. Dette vil medføre at det osmotiske tryk i tarmen ændres, og der vil begynde en massiv udskillelse af vand til tarmen, bedre kendt som diarre. Kraftig diarre og dehydrering er også det væsentligste symptom på kolera.

Ad 2. Koleraen havde op gennem 1600 og 1700 tallet forekommet som endemier (lokale epidemier) forskellige steder i verden. På grund af en stærkt øget befolkningstilvækst i ... Køb adgang for at læse mere

AT om Kolera i Historie A og Biologi A

[19]
Bedømmelser
 • 18-04-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Det er en rigtig god synopisi, jeg brugte den selv til at vudere hvilke ting som var relevant for min opgave. og den viser godt om hvordan man bygger en synopsis op!
 • 02-05-2011
  Rigtig god opgave, er virkelig en god hjælp når man nu selv sidder med opgaven og skal skrive synopsis
 • 02-03-2015
  sssssssssssssssssssssssss
 • 28-10-2013
  god opgave med gode forklaringer godt arbejde ven.!