SSO om koblede penduler

SSO om koblede penduler

SSO i Fysik om koblede penduler.

Opgaveformulering

I opgaven vil jeg først og fremmest beskrive og analysere de indsamlede data fra mine forsøg med to fjederkoblede penduler og to snorkoblede matematiske penduler . Derefter vil jeg beskrive de samme penduler rent teoretisk, og så sammenligne dem, og prøve at forklare eventuelle afvigelser mellem eksperimenterne og de teoretiske overvejelser.

Hovedvægten i opgaven vil blive lagt på de eksperimentelle undersøgelser af de omtalte penduler, samt analyser af de indsamlede data og kommentering af de forskellige grafer , mens der vil bli-ve lagt knap så meget vægt på lange matematiske og fysiske beskrivelser af de fænomener, der opstod i forbindelse med eksperimenterne.

Indhold

• Indledning 2
• Teori . 3
• Fjederophængt pendul . 3
• Enkeltmatematisk pendul 5
• Introduktion til eksperimenterne . 6
• Snorkoblede penduler (1. eksperiment) 7
• Forsøgsopstilling 7
• Databehandling 8
• Teori 12
• Sammenligning . 17
• Fjederkoblede penduler (2. eksperiment) 17
• Forsøgsopstilling 17
• Databehandling . 18
• Teori 22
• Sammenligning 24
• Afrundende bemærkninger 24
• Litteraturliste 25
• Bilag . 26

Uddrag

Indledning:
En af de mest beskrevne grene af den klassiske mekanik er svingninger. Især er der foretaget utallige eksperimenter på nogle af de simpleste mekaniske systemer, nemlig enkeltmatematiske penduler og fjederpenduler. Nogle af grundene til, at man har studeret pendulsvingninger så meget er dels, at de er relativt nemme at beskrive uden voldsom avanceret matematik, dels fordi de alligevel viser mange begreber i mekanikken „i anvendelse“. Når man nu skal beskrive disse typer af penduler, er der mange ting at tage fat på: man kan undersøge hvilke kræfter, der virker på pendulerne og hvor store disse er, man kan undersøge deres energiforhold og svingningstider med mere, relativt enkelt. (Mere om dette i næste afsnit.)
Man kan nu spørge sig selv, hvad der egentlig vil ske, hvis man kobler flere penduler sammen. Vil kraftpåvirkningen da være den samme, som hvis der var tale om enkelte penduler, vil de svinge som enkeltpenduler, og hvad med omdannelsen fra potentiel energi til kinetiske energi og omvendt? Dette er nogle af de ting, der er interessante at undersøge, først og fremmest fordi de optræder overalt i vores hverdag; eksempelvis to ens pendulure, der hænger side om side på en væg, vil være koblede (om end meget svagt) gennem væggen.

Teori

Før jeg går i gang med at beskrive de undersøgte dobbeltpenduler teoretisk, vil jeg kort behandle de i indledningen omtalte simple enkeltmatematiske penduler og fjederpenduler. Figur 1 viser en skitse af de to pendultyper:... Køb adgang for at læse mere

SSO om koblede penduler

[5]
Bedømmelser
 • 25-02-2007
  har valgt at give den 13.. dels fordi jeg ikke forstod halvdelen af men, men også fordi det er gennemført atbejde. :D flot flot..
 • 09-12-2004
  perfekt opgave, jeg er imponeret over din forståelse af de bøger, du har anvendt til udarbejdelse af din opgave!
 • 13-12-2009
  Gennemarbejdet :) Dejligt!
 • 19-12-2008
  rigtig god, elsker dig