Kobbercyklen - Rapport i Kemi

 • STX 3.g
 • Kemi A
 • Ingen givet
 • 9
 • 2028
 • PDF

Kobbercyklen - Rapport i Kemi

Rapporten beskriver forsøget "Kobbercyklen", som beskriver en kobbercyklus.

Formål:
1) At anvende en række generelle reaktionstyper og love i laboratoriet.
2) At blive fortrolig med kvantitativ kemi.
Dette sker ved at lade en nøjagtig afvejet mængde rent kobber, opløse og omdanne det til en række forskellige kobberforbindelser. Til slut udvindes kobberet igen, og massen af udvundne kobber sammenlignes med det først afvejede.

Indhold

Formål
Teori
- Mængdeberegning
- Fældningstitrering (bundfald)
- Redoxreaktioner
- Termisk spaltning
- Syre base reaktioner
- De forskellige reaktioner som bliver iagttaget gennem forsøget
Materialer
Udførelse
Resultater
Resultatbehandling
Vurdering
Konklusion

Uddrag

Udførelse:
Man afvejer ca.0,50g kobberspåner, så nøjagtigt det nu kan lade sig gøre. Kobberspånerne kommes i et 250ml bægerglas, og deri tilsættes 4ml koncentreret salpetersyre(HNO3), dette skal foregå i stinkskabet.

Når reaktionen er færdig, tilsætter vi vand til bægerglasset til det er halv fuldt. Derefter tilsætter vi 45 ml 2M NaOH, og derefter venter vi til at se om der sker nogen reaktion. Vi ser at der sker en fældningsreaktion. Derefter tilsætter vi antibumpningskugler, og vi varmer op under omrøring, og det begynder at koge kommer vi det i stinkskabet med halvt nedtrukket låge. På grund af opvarmningen er der sket en reaktion, (det er det vi kalder en termisk spaltning), og vi ser at der er kommet et bundfald, og vi venter til at denne bundfald har sat sig helt på bunden, så dekanterer vi væsken(dvs. vi hælder væsken ud). Derefter tilsætter vi ca.200ml varmt vand i bundfaldet, vi lader bundfaldet komme til bunds, og derefter dekanterer vi igen væsken fra.

Til bundfaldet tilsættes der 15ml 6M H2SO4 (aq) , herved ser vi at bundfaldet forsvinder.(Antibumpingskuglerne fjernes)

Bægerglasset sættes i stinkskabet, og der tilsættes 4,0 g Zink på éngang. Herved ser vi at der igen dannes et bundfald. Vi rører rundt i blandingen, og ser at blandingen bliver helt farveløs. Vi kan ses en brintudvinkling, da vi ser at vandet sprudler. Når brintudvinklingen er blevet ringen dekanterer vi væsken fra igen. Så tilsætter vi HCl for at fjerne mulig overskydende zink. Væsken dekanteres igen, og man har nu ifølge teorien kun kobber i bægerglasset.

Filtrer bundfaldet fra gennem en Büchnertragt med afvejet filter. Vask bundfaldet med demineraliseret vand, derefter sprit og til slut med acetone.
Tør bundfaldet i varmeskab og vej det... Køb adgang for at læse mere

Kobbercyklen - Rapport i Kemi

[2]
Bedømmelser
 • 06-12-2004
  Den er okay hjælp...
 • 05-12-2004
  kan bruges