Reaktion mellem Kobber og Dibrom - Rapport i Kemi

 • STX 3.g
 • Kemi C
 • 12
 • 9
 • 2674
 • PDF

Reaktion mellem Kobber og Dibrom - Rapport i Kemi

Rapporten beskriver et forsøg, hvor vi iagttog reaktionen mellem kobber og dibrom.

Formål:
At påvise dannelse af dannelse af kobber(II)-ioner og bromidioner (der tilsammen kan danne et salt med ionbindinger) når der forekommer en reaktion mellem metallisk kobber og ikke-metallisk dibrom.

Lærers kommentar

Super flot! Måske skulle den forkortes lidt, men indholdet er der intet at sætte en finger på!

Studienets kommentar

Fin rapport. Man bør skelne mellem fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Formål
Apparatur
Kemikalier
Teori
Forsøgsgang
Måleresultater
Behandling af måleresultater
Fejl og usikkerheder
Konklusion

Uddrag

Forsøgsgang
Forsøget var opdelt i henholdsvis to indledende forsøg, for at påvise tilstedeværelsen af Cu2+ og Br-, og siden de reelle forsøg, hvor vores viden fra de indledende forsøg skulle anvendes. For at påvise tilstedeværelsen af Cu2+ og Br- skulle vi anvende to små reagensglas.

I det ene blev CuSO4-krystaller, ca. 10 dråber demineraliseret vand og ammoniakvand (NH3 opløst i vand) for at påvise tilstedeværelsen af Cu2+. tilført for at påvise tilstedeværelsen af Cu2+. I det andet reagensglas tilførte vi KBr-krystaller, ca. 10 dråber demineraliseret vand og AgNO3 for at påvise tilstedeværelsen af Br-. Resultaterne noteres.
I det reelle forsøg skulle et reagensglas blev et større reagensglas benyttet. Heri påfyldte vi kobberspåner og ca. 3 mL bromvand, og i toppen af reagensglasset anbragtes en løs klump vat for at dampene fra dibrom ikke slap ud i lokalet under forsøget.

Reagensglasset opvarmes dernæst med en bundselbrænder (med åbningen af reagensglasset væk fra os), uden at blandingen stødkoger. Resultatet noteres, og væsken fra denne del af forsøget påfyldes nu to små reagensglas. I det ene reagensglas tilsættes nu ammoniakvand og i det andet reagensglas tilsættes sølvnitrat. Resultaterne noteres. Til sidst nedskrives ionreaktionsskemaerne med afstemning og tilstandsformer for alle de ovenfornævnte reaktioner. Under hele forsøget anvendes sikkerhedsbriller og kittel, og der udvises forsigtighed i håndteringen af særligt ammoniakvand og dibrom.

Idet Ag og Cu er tungmetaller opsamles væskerne efter forsøget i et stort bærerglas, hvorefter alle anvendte reagensglas i forsøgene skylles med demineraliseret vand og sættes til tørring i et tørrestativ... Køb adgang for at læse mere

Reaktion mellem Kobber og Dibrom - Rapport i Kemi

[3]
Bedømmelser
 • 23-05-2013
  Givet af 1.g'er på STX
  Der mangler ikke noget, rigtig god rapport.
 • 27-03-2013
  Givet af Studerende på 2. år
  goooooooooooooodt,....
 • 24-09-2014
  super god opgave!!!!!