Mendels 1. lov og klorofylmutanter i majs | Rapport

 • STX 2.g
 • Biologi A
 • 12
 • 9
 • 2779
 • PDF

Mendels 1. lov og klorofylmutanter i majs | Rapport

Majsforsøg om Mendels 1. lov, arv og miljø.

Formål:
Det er formålet at undersøge virkningen af arv og miljø på planters evne til at danne klorofyl. Vi vil gerne se hvordan mutantgener nedarves og vise hvordan majsmutanter ser ud.

Lærers kommentar

"Flot og struktureret opgave med meget få mangler."

Indhold

Formål
Teori
Hypotese
Materialer
Metode
Resultater og behandling
Diskussion
Konklusion
Fejlkilder
Perspektivering

Uddrag

Teori:
For at forstå baggrunden af forsøget, samt resultaterne vi får ud af det, så er man nød til at kigge på hele sammensætningen af gener.

Et gen er betegnelsen for et kortere eller længere stykke af DNA-strengen, som rummer en bestemt genetisk information. En ud af flere udgaver af et gen kaldes alleler.

Der findes forskellige slags gener, nemlig nogle der er dominante og nogle der er recessive. De dominante er dem der slår igennem, det vil sige de gener der kommer til udtryk, når de krydses med andre gener. De recessive er afvigende gener, disse gener kommer ikke til udtryk når der er dominante gener til stede, kun hvis de ikke er andet end recessive gener til stede, kan de ses i fænotypen. Det vil sige at for, at et recessivt gen skal komme til udtryk i fænotypen er det recessive gen nød til at homozygotisk til stede, for at komme til udtryk i fænotypen. Der findes også de gener der er codominante, det er dominante gener, der begge ...

---

Materialer:
• 3 foliebakker
• Lystæt skab til 2 af skålene
• 3 prøver: ”mørkebakke”, ”lysbakke” og ”mørke til lys bakke.”
• Kattegrus, jord og vand

Metode:
- Kernerne fordeles i hver af de 3 gennemvandede skåle, der alle indeholder kattegrus og jord.
- Skål 1 dækkes med sølvpapir, skål 2 dækkes med film. Begge stilles i mørke.
- Skål tre dækkes et og sættes i sollys.
- Temperaturen i alle mellem 18 °C og 22 °C.
- Efter en uges tid, hvor planterne er blevet vandet når der har været brug for det, observeres planterne. (farve, højde, udseende mm.). Resultaterne skrives ned.
- På skål 2 fjernes filmen, og skålen anbringes i sollys sammen med skål 3, skål 1 sættes tilbage i skabet.
- Efter 1-2 dage observeres planterne igen, og resultaterne nedskrives... Køb adgang for at læse mere

Mendels 1. lov og klorofylmutanter i majs | Rapport

[13]
Bedømmelser
 • 17-04-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  En god opgave, og alle de ting er med i opgaven som man har brug for.
 • 21-04-2011
  Rigtig god til forklaring af basistermerne.
 • 05-03-2016
  .....................
 • 04-09-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin inspiration. Godt skrevet