Noter om Klimaforhold, Vand, Bæredygtighed og Miljø

 • STX 2.g
 • Naturgeografi C
 • Ingen givet
 • 23
 • 6144
 • Word2003

Noter om Klimaforhold, Vand, Bæredygtighed og Miljø

Dette er en samling af noter om klimaforhold, vand, bæredygtighed i miljø i naturgeografi.

Indhold

Barometer
Temperatur og årstidsvariationer
Tryk og vinde
Termisk tryk
Det globale vindsystem
Nedbør
Vind og vejr i Danmark
Klima- og plantebælter
Energibalance og jordens klima
Vandet kredsløb
Miljø
Naturkatastrofer
Flere mennesker - mindre jord

Uddrag

Konvektionsnedbør:
- Varmetordenregn!
- Karakteristisk for troperne og for kontinentale områder i sommerhalvåret.
- Kan også optræde i forbindelse med fronter når luften bringes til pludselig opstigning.
- Tropisk regnvejr: Solen har i nogle timer opvarmet jordoverfladen og de jordnære luftlag som vil udvides, blive lettere og begynde at stige til vejrs.
- Opstigningen betyder at der i højden strømmer luft bort mens der ved jordoverfladen strømmer nyt luft til området.

Stigningsregn:
- Luftmasser der af vinden bringes til opstigning pga. terrænet kan afgive nedbør fordi opstigningen tillige medfører en afkøling af luften.
- Det er denne nedbørsform der betinger at de fleste bjergområder vil være nedbørsrige, men også at der opstår regnlæ på læsiden af bjergene.
- Føhnvind: En vind presser en luftmasse op over en bjergkam.
- Luften vil i starten afkøles 1 grad pr. 100 meter til den er afkølet til dugpunktet hvorefter den vil afgive nedbør og forsætte med at afkøles en halv grad pr. 100 meter indtil den når toppen.
- Derpå vil luften synke ned på læsiden af bjerget og på vejen ned opvarmes med 1 grad pr 100 meter da der nu er tale om tør luftmasse  Alt luft der ikke er 100% mætte, er tør luft og afkøles eller opvarmes med 1oC pr 100 meter!... Køb adgang for at læse mere

Noter om Klimaforhold, Vand, Bæredygtighed og Miljø

[12]
Bedømmelser
 • 10-01-2007
  Dårlig ! afskrevet fra bog ! man kan ligeså godt selv læse det i bogen som læse det her !
 • 17-03-2014
  Ganske fin opgave, som hjalp mig godt til eksamens forberedelse.
 • 02-10-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  super nyttigt til eksamen
 • 27-09-2009
  GENIAL... kommer til at hjælpe mig meget.