AT synopsis om klimaforandringer og biobrændsel

 • STX 2.g
 • AT (Samfundsfag C, Biologi A)
 • Ingen givet
 • 7
 • 2487
 • Word2007

AT synopsis om klimaforandringer og biobrændsel

AT synopsis i Biologi A og Samfundsfag C om klimaforandringer og biobrændsel

Problemformulering
Hvad er biobrændsel og hvordan har de globale klimaforandringer påvirket interessen for biobrændsel? Hvilke biologiske og politiske diskussioner opstår i forbindelse med brugen af biobrændsel og hvordan forholder forskellige aktører sig til problematikken i den offentlige debat? Hvordan vurderes det om brugen af biobrændsel er en ideel fremtidig løsning?

Problemstillinger:
Hvad er biobrændsel, og hvordan adskiller 1. generations biobrændsel sig fra 2. generation?
Hvordan har de globale klimaforandringer øget interessen for biobrændsel?
Hvilke biologiske og samfundsmæssige fordele og ulemper er der ved brug af biobrændsel, og hvordan diskuteres disse i den politiske debat?
Hvilke tiltag skal gennemføres på nationalt og overnationalt plan, for at udbrede brugen af biobrændsel? Er det en realistisk forestilling, at disse tiltag vil kunne gennemføres?
Kan brugen af biobrændsel være en ideel løsning, og i så fald, bør man investere i udvikling, promovering og distribution af 1. eller 2.generations biobrændstoffer?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Problemstillinger 1
Metode 1
Delkonklusion 2
Delkonklusion 2
Delkonklusion 3
Delkonklusion 4
Delkonklusion 4
Konklusion 5
Perspektivering 5
Kildeliste 6

Uddrag

Delkonklusioner:
Biobrændsel er en samlet betegnelse for biologisk nedbrydelige produkter og overskudsprodukter fra landbrug, skovbrug, industri og husholdninger. De mest almindelige former for biobrændsel er bioethanol og biodiesel. Danmark bruger man ofte halm, flis, træ og planteolie som biobrændsel til ejendomsopvarmning, mens biobrændsel til transportrelaterede formål endnu ikke er så udbredt herhjemme. Der opereres imidlertid med to former for biobrændsel – 1. og 2. generation - hvoraf 2. generation i højere grad har en stigende opbakning. 1. generations biobrændsel er brændsel fremstillet af fødevarer og andre landbrugsprodukter (majs, sukkerroer, hvede, sukkerrør etc.). Stivelsen i hvede, majs, sukkerrør, sukkerroer og lignende bliver gennem en såkaldt fermentering omdannet til ethanol. Denne fremstillingsmetode kender vi fra alkoholproduktionen, hvor gær omdanner sukker til ethanol: C6H12O6 + gær  CH3CH2OH + CO2.
Udover stivelses- og sukkerholdige afgrøder, kan organiske affaldsprodukter og naturgødning med fordel anvendes til energiudvinding. Denne fremstilling kaldes 2.generation. Dette sker gennem en gæringsproces, hvor affaldet gennem en ufuldstændig nedbrydning i et anaerobt miljø omdannes til uorganisk og organisk stof, og hvor produktet er en biogas, der kan anvendes på samme måde som naturgas – til fjernvarme o.l. 2. generations biobrændstof produceres, i modsætning til 1.generation, ikke direkte fra fødevarer, men bliver fremstillet af ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om klimaforandringer og biobrændsel

[1]
Bedømmelser
 • 19-06-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Udmærket synopsis. Fin hjælp hvis man mangler ideer.

Materialer relateret til AT synopsis om klimaforandringer og biobrændsel.