SRP om Klimaforandringer i Engelsk A og Naturgeografi B

 • STX 3.g
 • SRP (Naturgeografi B, Engelsk A)
 • 7
 • 25
 • 8178
 • PDF

SRP om Klimaforandringer i Engelsk A og Naturgeografi B

SRP om Klimaforandringer i Engelsk A og Naturgeografi B.

I opgaven gennemgår jeg både de naturlige og de unaturlige (menneskeskabte) forandringer der finder sted i miljøet, samt drivhuseffekten og dennes indvirkning på Jordens klima. Herudover kigges der på en række strategier til tilpasning til vores nye klima, og to synsvinkler på problemerne.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning………………………………………………………………………… s. 1
Klimaændringer………………………………………………………………….. s. 2
De naturlige klimaændringer…………………………………………………… s. 5
De menneskeskabte klimaændringer…………………………...………………. s. 7
Drivhuseffekten……………..………………………………………………….. s. 7
Tilpasnings- og nedskæringsstrategier………………………………………….. s. 8
Tilpasningsstrategier……………………………………………………………. s. 8
Nedskæringsstrategier…………………………………………………………... s. 9
”Our choice”……………………………………………………………………… s. 15
Vurdering…………………………………………………………………………. s. 13
Naturvidenskabelig synsvinkel…………………………………………………. s. 13
Adfærdspsykologisk synsvinkel………………………………………………... s. 14
”Our choice”……………………………………………………………………… s. 15
Konklusion………………………………………………………………………... s. 21

Uddrag

"Indledning:
I denne opgave har jeg først redegjort for den naturvidenskabelige viden om klimaændringer med særlig vægt på de naturlige og de menneskeskabte drivhusgasser, samt følgerne af den globale opvarmning.

Dernæst har jeg undersøgt fordele og ulemper ved udvalgte tilpasnings- og nedskæringsstrategier, og i den forbindelse har jeg analyseret Al Gores bog ”Our choice” med henblik på hans fortællerteknik, opbygning, formidling af bogen og hans løsningsmodeller.

Endelig har jeg vurderet de løsninger, der bliver opstillet i Al Gores seneste bog, ”Our choice”, ud fra en naturvidenskabelig og adfærdspsykologisk synsvinkel.

Formålet med denne opgave er bl.a. at få en grundlæggende viden omkring den globale opvarmning og klimaændringerne til følge. Dernæst opstille de muligheder vi har for at reducere vores enorme CO2-udslip, og hvordan vi evt. kan tilpasse os klimaændringerne.

For at forstå den globale opvarmning, har jeg valgt Al Gore som min primære kilde, da han har en evne til at formidle den nødvendige information, vi behøver omkring dette emne, på en letforståelig og illustrativ måde."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Klimaforandringer i Engelsk A og Naturgeografi B

[3]
Bedømmelser
 • 01-04-2011
  Godt omkring de naturlige og menneskeskabte klimaændringer
 • 21-03-2011
  Rigtig god og brugbar opgave
 • 10-05-2010
  Opgaven er fantastik god.

Materialer relateret til SRP om Klimaforandringer i Engelsk A og Naturgeografi B.