Klimaforandringer | AT Synopsis

Klimaforandringer | AT Synopsis

AT forløb i 2g. Synopsis som omhandler Klimaforandringer, hvor der er taget mest udgangspunk i global opvarmning. Opgaven indholder teorier og mm.
Fag komb. naturgeografi og samfundsfag.
Opgaven bygger på en fremlæggelse.

Problemformulering
Jeg vil i min opgave gøre rede for de aktuelle og fremtidens klimaforandringer hvor, der mest vil tages udgangspunkt i global opvarmning. Dernæst vil jeg redegøre og diskutere, for klimaforandringernes påvirkning på miljøet i fremtiden ved bl.a. at anvende teorier.

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Materialer, teorier og metoder
Delkonklusioner
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Materialer, teorier og metoder

Materiale
Samfundsvidenskabelig: I samfundsfag har jeg valgt at bruge Berlingskes hjemmeside som har en guide der specifik omhandler klimaforandringer og samfundet. Mange af skribenterne er eksperter inden for området, derfor burde artiklerne være pålidelige.
Naturvidenskabelig: I naturgeografi har jeg valgt at bruge adskillige hjemmesider som omhandler naturforandringer og global opvarmning. Desuden har jeg brugt bogen Naturgeografi som jeg mener, indeholder nogle gode teorier omkring den globale opvarmning. Jeg bruger de materialer forskere har observeret og samlet til teorier.

Teorier
Samfundsvidenskabelig: I samfundsfag har jeg brugt nogle politiske teorier til at fremføre de ... Køb adgang for at læse mere

Klimaforandringer | AT Synopsis

[2]
Bedømmelser
  • 27-02-2019
    Kan ikke bruges, hvis du er 3.g'er
  • 18-03-2013
    Middelmådig!::!:!!!!!!!!!!!!!!!!!