AT forløb om Klimaforandringer i Kemi A og Naturgeografi C

 • STX 1.g
 • AT (Naturgeografi C, Kemi A)
 • 12
 • 13
 • 4289
 • Word2007

AT forløb om Klimaforandringer i Kemi A og Naturgeografi C

En opgave i AT i fagene Kemi A og Naturgeografi C.

Opgaven omhandler spørgsmål som; hvilke mekanismer driver klimaet? Hvad er drivhuseffekten og ozonlaget? Har mennesket en indflydelse på klimaændringerne og hvis, hvor stor? Hvilke forskellige klimateorier findes der? Hvad er konsekvenserne af klimaændringerne?

Studienets kommentar

Dette er ikke en synopsis.

Indhold

Politiske aktører
Hvad driver klimaet ?
Hvad er drivhuseffekten og ozonlaget?
Menneskets indflydelse
Konsekvenserne af klimaforandringerne?
Klimateorier
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Jordens klima forandrer sig konstant. I fortiden var klimaændringerne resultat af naturlige processer, hvilket de måske ikke er i dag? Mange mener, at klimaændringerne i dag skyldes menneskelig aktivitet som for eksempel afbrænding af fossile brændstoffer, mens andre mener det stadig skyldes naturlige processer så som solpletaktiviteten. På trods af de forskellige teorier angående klimaændringerne, er flertallet enig om, at det får en effekt.
Hvilke mekanismer driver klimaet? Hvad er drivhuseffekten og ozonlaget? Har mennesket en indflydelse på klimaændringerne og hvis, hvor stor? Hvilke forskellige klimateorier findes der? Hvad er konsekvenserne af klimaændringerne?

Politiske aktører

Hvis vi var politiske aktører med politisk magt til at bevilge penge til bl.a. at bekæmpe udledningen af drivhusgasser, vil vi bevilge penge til forskning i og udvikling af andre energikilder end fossile brændstoffer. Denne mulighed ville vi benytte da vi ser gode alternative muligheder i vedvarende energikilder som f.eks. solenergi, vindenergi, bølgeenergi og jordvarme. Disse energikilder benytter sig alle af jordens energistrømme, og dermed tilfører de ikke jorden ny varmeenergi, således at den globale varmebalance ikke forandres.
Mange har også snakket om at brintbrændselsceller er fremtidens grønne energikilde, dog mener nogle forskere, at brændselscellerne måske vil komme til at skade ozonlaget, hvilket vi selvfølgelig ikke er interesseret i, og derfor vil vi også sætte penge af til forskning inden for dette.
Et andet spændende emne er bioethanol. Dette fremstillede man før af korn og majs, men problemet ... Køb adgang for at læse mere

AT forløb om Klimaforandringer i Kemi A og Naturgeografi C

[7]
Bedømmelser
 • 25-02-2012
  Rigtig god opgave, har været en stor hjælpe :)
 • 17-06-2011
  Givet af HF-elev på 1. år
  Okay opgave, men kunne ikke rigtig bruge det.
 • 05-06-2011
  super fin opgave.......
 • 01-04-2011
  Godt med konsekvenserne for klimaet

Materialer relateret til AT forløb om Klimaforandringer i Kemi A og Naturgeografi C.