Klima og miljø

  • HTX 1. år
  • Teknologi A
  • 10
  • 19
  • 5110
  • PDF

Rapport: Klima og miljø

Opgaven er lavet i grundforløbet. Den omhandler vigtige emner indenfor emnet klima og miljø i forbindelse med udviklingen af en lusestage i jern eller aluminium.

Indhold

Indledning 2
Jern og malm 3
Højovnen 3
Lysestagen 4
Alternativer 5
Kyoto aftalen 6
Miljølovgivning 7
Biler 7
El og vand 8
Sprøjtemidler 8
Lovgivningens betydning 8
Miljø effekter 10
CO2 10
Metan 11
Ozon 11
Giktgas 12
Vurdering 13
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Jern og malm: 15
Højovnen: 15
Lysestagen: 16
Alternativer: 16
Kyoto aftalen 17
Miljølovgivning: 17

Uddrag

Indledning

I nyere tid er vi begyndt at fokusere meget på, hvad der er miljø rigtigt. Vi har aldrig nogensinde brugt så mange penge på, at gøre vores land til et ”grønnere sted” som vi gør nu. Vi har i dette projekt, selv prøvet at lave en lysestage, hvor vi har fuldt den fra vugge til grav, eller som vi nu kalder det ”fra vugge til vugge”, fordi det nu går ud på at genbruge/udnytte så mange ting så muligt af det såkaldte produkt.
Vi kommer blandt andet ind på hvordan man udvinder jernmalm, og hele rækken op fx transporten med lastbil og der igen udleder CO2 og nogle konsekvenser bag det.
Vi kommer også forbi lovgivning i Danmark, og nogle højdepunkter rundt omkring i verden, som Kyoto-aftalen.

Jern og malm

Jernmalm er det stof som der, foruden aluminium, findes mest af i jordens skorpe. De mest almindelige former for jernmalm er hematit (Fe2O3) og magnetit (Fe3O4). Begge former for jernmalm kan indeholde op til 66 % jern. Andre Jernoxider som benyttes er limonit og siderit. Forskellen på alle disse former for jernmalm er hvor stor en andel af malmen som kan udnyttes og laves til rå jern, og hvor mange affaldsstoffer, såsom svovl og fosfor, som malmen indeholder. Malm findes i undergrunden mange forskellige steder rundt omkring i verden. 1/5 af alt det jern som bliver brugt i dag bliver frigjort fra malm, som kommer fra det tidligere sovjetunion. Kina, Brasilien og Australien er de lande i verden som udvinder mest jernmalm. Pga. den billige arbejdskraft og lette sikkerhedslovgivning er disse... Køb adgang for at læse mere

Klima og miljø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.