Klimaforandringer - Rapport i Naturgeografi

 • STX 3.g
 • Naturgeografi C
 • 10
 • 7
 • 2522
 • PDF

Klimaforandringer - Rapport i Naturgeografi

Dette er en opgave om klimaforandringer i naturgeografi. Vi diskuterer klimaforandringernes årsag, og hvor vidt der er muligt at stoppe klimaforandringerne.

Uddrag

I dag står ikke blot Danmark, men hele verden overfor et kæmpe problem, et problem som vi mennesker sandsynligvis selv bærer skylden af, nemlig den globale opvarmning. Det er problematisk idet det omhandler så mange lande, både I- og Ulande, dvs. lande som er vidt forskellige forbrugere af udledningen af drivhusgasser. De fattige lande, som ikke har bidraget til den globale opvarmning i særlig høj grad, i forhold til de rigere lande, er ligeså store ofre for klimaforandringerne. Derudover er det også problematisk, idet forskere og videnskabsmænd ikke er enige om, hvorvidt den globale opvarmning er menneskeskabt eller ej. IPCC er dog et klimapanel, som siden 1988 har siddet med eksperter fra forskellige lande, som vurderer og forsker i klimaet. Eksperterne i IPCC mener med en vis uvished at den globale opvarmning er menneskeskabt. Man må derfor handle ud fra, at den globale opvarmning er menneskeskabt, hvilket betyder at man må finde på klimaaftaler landende imellem, for at mindske co2-udslippet, hvilket man bl.a. har gjort i EU... Køb adgang for at læse mere

Klimaforandringer - Rapport i Naturgeografi

[3]
Bedømmelser
 • 19-06-2014
  Super god læsning, det var brugbart op til eksamen! :)
 • 07-03-2012
  Mange gode pointer - kommer fint rundt om emnet.
 • 03-12-2015
  Rigtigt godt indhold