Klima- og Plantebælter - Rapport i Naturgeografi

Se flere bedømmelser 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 (8 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 1.g

Fag

Naturgeografi C

Karakter

Godkendt

Antal sider

12

Antal ord

1413

Filformat

PDF

Klima- og Plantebælter - Rapport i Naturgeografi

Dette er en rapport om klima- og plantebælter i naturgeografi. Først redegør vi for klassifikationen af klima- og plantebælter og viser herefter en række hydrotermfigurer, der beskriver de forskellige klima- og plantebælter.

Lærers kommentar
God og grundig besvarelse

Lærers kommentarer og rettelser står løbende i dokumentet.

Studienets kommentar
Elevens kommentarer til de enkelte hydrotermfigurer er meget simple.

Indhold
Klima
Klimazoner
Vahl's klima og- plantebælteklassifikation
Tropisk regnskov
Tropisk busksteppe
Subtropisk maki
Subtropisk skov og savanne
Tempereret nåleskov
Tempereret græssteppe
Polarklima
Kildeliste

Uddrag
• Den polare klimazone

Middeltemperaturen for varmeste måned ligger under 10oC.
Nedbøren er lille pga. de lave temperaturer og ret jævnt fordelt over hele året.
Man kan finde tundraer ved polaromåderne.

• Den tempererede klimazone

I det tempererede klima er den varmeste måned over 10oC.
Grænsen mellem nåleskov og løvskov bestemmes af vækstperiodens længde.
Løvskovs varmekrav er en periode på mindst 4½ måned med gennemsnitstemperaturer over 10oC.
De naturlige plantebælter omfatter nåleskov, løvskov, græssteppe, busksteppe og ørken... [læs mere nu]