Melodien der blev væk | Analyse

 • HHX 2. år
 • Dansk A
 • 7
 • 10
 • 3159
 • PDF

Dramaanalyse: Melodien der blev væk | Analyse

Her finder du en opgave om "Melodien, der blev væk" af Kjeld Abell.

Problemformulering:
- Foretag en analyse af uddraget af Kjeld Abells & Sven Møller Kristensens teaterstykke Melodien, der blev væk (1935) samt tekstuddrag af Steen Thorborgs.
- Du skal bl.a. gøre rede for begrebet ”Larsen”, hans livssyn og forsøg på oprør.
Herunder skal du belyse småborgerskabets/”flipproletarens” ideologi og selvopfattelse.
Beskriv kontorassistenters livs – og arbejdsvilkår i 1930'erne.
- Du skal afrunde din besvarelse med en perspektivering til uddraget af Leck Fischers roman Kontormennesker (1933) og Inger Hempel: Den kvindelige Larsen /1938).

Indhold

Problemformulering 1
Indledning 2
Sangen om Larsen 1935 & 1971 3
De tre Møllers skrivemaskine sang 4
Nutidens kontorassistenter 5
Drømme – Ediths sang 5
Kan Edith i 2006 have samme drøm? 6
Edith & Larsen: Deres ægteskab 6
Forældrenes normer 6
En sammenligning med Vita Andersens digt 7
Perspektivering til Kontormennesker & Den kvindelige Larsen 8
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Jeg vil foretage en analyse af uddragene fra Kjeld Abells og Sven Møller Kristensens taterstykke Melodien, der blev væk og af Steen Thorborgs tekstuddrag. Jeg vil gøre rede for begrebet ”Larsen” og hans livssyn og hans forsøg på oprør. Jeg vil forklare småborgerskabets/”flipproletarens” ideologi og selvopfattelse og jeg vil beskrive kontorassistenters livs- og arbejdsvilkår i 1930'erne. Jeg vil afrunde med en perspektivering til udraget fra Leck Fischers roman Kontormennesker og Inger Hempels Den kvindelige Larsen.

For at løse denne opgave vil jeg snakke om de dårlige økonomiske forhold i 30'erne for at forstå baggrunden for Melodien, der blev væk. Jeg vil tilmed gøre rede for Kjeld Abells forfatterskab og for udtrykket ”flipproletar”. Jeg vil forklare hvorfor det hedder Melodien, der blev væk og hvad det betyder at være sit eget livs direktør.

Kjeld Abell blev født i Ribe i 1901 og flyttede til København med sine forældre. Han rettede sine evner som forfatter mod mellemklassens grå repræsentant som på en og samme gang dømmer om at hæve sig op og frygter at synke ned. Han skriver om småborgerskabets drømme og nedture, han fortæller i sit teaterstykke: Melodien, der blev væk at det er okay at forsøge at komme op ad samfundets stige. 30'erne var præget af stærkt kritisk litteratur. Årsagen til dette var Wall Street-krakket i 1929 og den efterfølgende krise og også den fremvoksende nazisme, der truede verdensfreden... Køb adgang for at læse mere

Melodien der blev væk | Analyse

[13]
Bedømmelser
 • 03-01-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  En rigtig god analyse, som gav en masse inspiration til min egen analyse
 • 27-05-2015
  Givet af Lærerstuderende på 3. år
  Filen kan ikke åbnes? ved ikke hvorfor..
 • 10-02-2016
  nsfosdnfoidiosfidosfds
 • 20-05-2014
  Super fint, god hjælp