SRP: Kina - Reformer og Stormagt i Samfundsfag og Historie

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 21
  • 6223
  • PDF

SRP: Kina - Reformer og Stormagt i Samfundsfag og Historie

SRP om Kinas Reformer og Stormagtsstatus, skrevet i fagene Historie A og Samfundsfag A - i opgaven giver jeg bl.a. en redegørelse for det kinesiske styres opbygning og historie, og kigger på reformerne som står til at omstrukturere det kommunistiske styre. Herudover kigges der på forhold mellem verdens stormagter, og hvordan Kina står i det globale samfund.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Der er ingen indholdsfortegnelse eller abstract i opgaven, som der skal være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Det kinesiske styre
De markedsøkonomiske reformer
Kinas Position i det internationale system
Økonomi i ekspresfart
Idealister og realister
Magtforholdet og magtressourcer
Kinas forhold til USA
Sammenhængen mellem demokrati og reformer
De 4 teorier
Demokrati i Kina.
Konklusion
Materialeliste

Uddrag

"Indledning:

Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med Kinas økonomiske reformer og stormagtstatus.
Her vil jeg komme ind på, hvad de økonomiske reformer og hvilken indflydelse disse reformer har haft på Kinas økonomi frem til i dag.

Jeg vil desuden komme ind på hvilken udvikling Kina havde været igennem, op til de økonomiske reformer, og hvilken styreform Kina besidder.
Derudover vil jeg komme ind på hvilken rolle den nye økonomi, har spillet for Kinas position i det internationale system. Her vil jeg komme ind på hvilken indflydelse den nye økonomi, har haft for Kinas nye position i verdensmarkedet.

Derudover vil jeg undersøge hvordan Kinas udenrigspolitik har ændret sig, og hvordan Kina bliver opfattet som aktør, og hvilken rolle de besidder. Her vil jeg bruge Kina opkomst tesen, til at undersøge hvad der skiller Kina fra at være den hegemoniske magt i det internationale system.

Ydermere vil jeg kigge på hvilken effekt den kinesiske økonomi, har for deres position i det internationale system.

Til sidst vil jeg vurdere hvilken sammenhæng der er mellem demokratisering og markedsøkonomiske reformer. Til dette vil jeg benytte Kina som eksempel, og benytte Martin Paldams undersøgelse til at afklare sammenhængen."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kina - Reformer og Stormagt i Samfundsfag og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.