SRO om Kinas befolkningsvækst

SRO om Kinas befolkningsvækst

Studieretningsopgave (SRO) i NG B og Matematik A om Kinas befolkningsvækst.

Matematikdelen fokuserer på modeller der kan beskrive befolkningsudvikling, herunder Eulers metode.
Naturgeografidelen beskæftiger sig primært med generelle forhold i Kina.

Indhold

Abstract: Side 3
Indledning: Side 4
Matematiske modeller: Side 5-8
Kinas demografi: Side 8-9
Kinas fremtid: Side 9-10
Diskussion: Side 10-11
Konklusion: Side 11
Litteraturliste: Side 12
Bilag A: Side 13
Bilag B: Side 14

Uddrag

Indledning
Kina er et land i rivende udvikling, en udvikling som er både interessant og relevant at følge. I denne tid præget af globalisering påvirker Kina generelt og i særdeleshed i økonomiske sammenhænge resten af verden i høj grad. Adskillige faktorer influerer Kinas økonomiske situation, en af disse er demografien. Af denne grund er en analyse af Kinas demografiske forhold yderst vedkommende.
Det diskuteres ivrigt om Kina må betegnes som værende et iland. Processen fra uland til iland, Kina foretager med ekspresfart, er en følge af den anselige økonomiske vækst. Selv samme er en medvirkende faktor til adskillige af Kinas problemer, da der som oftest er mange udfordringer forbundet med kraftig økonomisk vækst.
Disse udfordringer er bl.a. af demografisk art, og løsninger vil kræve ambitiøse politiske handlingsplaner. Det er af tvingende nødvendighed at de demografiske udfordringer løses, hvis Kinas ønske om at opretholde den fabelagtige økonomiske vækst landet har nydt godt af de seneste år skal indfries.
Udfordringerne spænder vidt og truer bl.a. med at kompromittere den kinesiske befolknings basale livsvilkår. Et eksempel på dette er den utilstrækkelige vandforsyning, hvilket allerede på nuværende tidspunkt er en af Kinas allerstørste udfordringer.
Et andet problem for Kina er det pres der fra international side er lagt for at få landet til at skrive under på større klimaaftaler. Inden for et overskueligt tidsrum er det meget vel muligt, at Kina ser sig nødsaget til at skrive under, hvilket vil begrænse den økonomiske væksts omfang betragteligt.
Kina kan derudover forvente sociologisk funderede problemer inden for den nærmeste fremtid, som en direkte konsekvens af den stadig tiltagende urbanisering samt modernisering det kinesiske samfund undergår i disse år. Her er tale om problemer der vil ramme den kinesiske befolknings psyke og mentalitet.
Mange forskere beskæftiger sig med, hvorvidt den kinesiske udvikling engang i fremtiden vil bevirke, at Kina bliver en supermagt på linje med USA. Interessant er det i denne sammenhæng at undersøge i hvor stor udstrækning de udfordringer Kina står overfor på såvel det demografiske område som det internationale område tillader dette. I givent fald også inden for hvilken tidshorisont det kan forventes, at se Kina som supermagt.
Spændende er det også, at undersøge hvilke matematiske modeller der bedst beskriver udviklingen i Kinas population. Eksponentiel vækst, logistisk vækst og Eulers metode vil her blive anvendt til at kortlægge samt forudsige Kinas befolkningsudvikling. Tallene vil blive brugt til at analysere Kinas nuværende position samt forsøge at kortlægge præcis hvilke fremtidige samfundsproblemer Kina kan forvente inden for de næste 20-30 år. Ved hjælp af en grundig analyse der tager sit udgangspunkt i alt dette, vil der til sidst blive konkluderet på de vigtigste problemstillinger omhandlende demografiens indflydelse på Kinas økonomiske situation. Der startes med en gennemgang af matematiske modeller, der kan anvendes til befolkningsbeskrivelse... Køb adgang for at læse mere

SRO om Kinas befolkningsvækst

[1]
Bedømmelser
  • 01-03-2011
    Givet af Lærerstuderende på 4. år
    Ganske fin opgave. Der er brugt meget plads på matematikken og lidt mindre på selve beskrivelsen af Kinas demografi. Fin opgave til inspiration.