SRP: Kina og Det Globale Samfund i Historie og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 26
 • 7257
 • PDF

SRP: Kina og Det Globale Samfund i Historie og Samfundsfag

SRP'et indeholder en redegørelse for Kinas relationer til det globale samfund efter 1989. Derudover er Kinas økonomiske udvikling analyseret, og Kinas omfattende miljøproblemer indgår også i SRP'et.

Lærers kommentar

At opgaven var meget flot og gennemarbejdet, men at hun savnede mere forklaring på de internationale økonomiske teorier.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning s. 3
Redegørelse s. 4-9
- Fra politisk isolation til storaktør på den internationale scene s. 4
- Forholdet til Tibet s. 4-5
- Forholdet til Taiwan s. 5-6
- Forholdet til Nordkorea s. 6
- Forholdet til Japan s. 6-7
- Den kinesiske betydning af værtskabet ved OL i 2008 s. 7
- Kinas andel i Finanskrisen s. 7-8
- Kina og Afrika s. 8- 9
- Fra U-land til stormagt s. 9
Analyse s. 9-17
- Det økonomiske boom efter anden reformbølge s. 9
- Springet ud på det dybe vand s. 10-11
- Forskellen mellem land og by s. 11-12
- Følgerne af anden reformbølge s. 12
- Følgerne af ”de fire økonomiske zoner” s. 12-14
- Kinas indtræden i WTO s. 14
- Økonomiske handelsteorier s. 14-16
- Konsekvenser af den økonomiske udvikling s. 16-17
Diskussion s. 17-21
- Kina, kommunismen og det ideologiske problem s. 17-20
- Kinas Fremtid s. 21
Konklusion s. 21-22
Litteraturliste s. 23-25
Bilag s. 26-29

Uddrag

Indledning:
Kina er et paradoks. På den ene side er landet i ekstrem forandring. Siden 1989 er Kina gået fra at være et isolationistisk kæmperige med U-landstræk, til at blive et godt bud på det 21. århundredes absolutte økonomiske supermagt.

På den anden side er det stadig Maos politiske arvtagere, og det parti han skabte, Kinas Kommunistiske Parti, der sidder forholdsvis trygt ved magten.

På den ene side er landets økonomiske udvikling skabt ved brug liberalistiske markedsøkonomiske reformer. På den anden side er Kina overordnet set stadig et kommunistisk samfund.

Eksperter spår at det 21.århundrede bliver Kinas. Økonomisk er Kina verdens næststørste økonomi, og meget tyder på, at de vil overhale USA's økonomi inden for de næste 20 år.

Men kan Kina klare de mange nationale og internationale udfordringer, der ligger i at være en stormagt? Det vil blive diskuteret i denne opgave, der også giver en historisk gennemgang af de økonomiske reformers tilblivelse og Kinas forhold til omverdenen, som er nødvendig for at forstå, hvor Kina er i dag – økonomisk og politisk... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kina og Det Globale Samfund i Historie og Samfundsfag

[1]
Bedømmelser
 • 08-02-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Mange tak for den genialt gode inspiration! Hele opgaven var som sådan meget brugbar, tak!