Kinas økonomi - Deng Xiaoping og social ulighed

Rapport: Kinas økonomi - Deng Xiaoping og social ulighed

Rapporten indeholder en redegørelse for de reformer som Deng Xiaoping indfører og hvorfor han gør det. En analyse af påvirkningen af reformerne og en vurdering af konsekvenserne for social ulighed.

Problemformulering
Jeg vil starte med en redegørelse for de reformer, som Deng Xiaoping valgte at indføre og hvorfor? Samtidig vil jeg redegøre for den måde, at Deng Xiaoping valgte at åbne landet på.

Derefter vil jeg analysere den påvirkning reformerne fik på Kinas økonomi og efter genåbningen af landet til udlandet.

Til sidst vil jeg vurdere konsekvenserne af den økonomiske udvikling for social ulighed og uligheden mellem Øst- og Vestkina.

Indhold

1.0 - Indledning 3
2.0– Redegørelse 4
2.1 – Deng Xiaopings reformer 4
2.2 – Hvorfor valgte Deng Xiaoping at indføre reformer? 5
2.3 – Kinas åbning til udlandet 5
3.0 – Analyse 6
3.1 - Påvirkningerne af reformerne og genåbningen til udlandet 6
4.0 – Vurdering 9
4.1 – Konsekvenserne af den økonomiske udvikling for social ulighed og Øst- og Vestkina 9
5.0 - Konklusion 11
6.0 – Refleksion 12
7.0 - Litteraturliste 14
8.0 - Slutnoter 15

Uddrag

1.0 - Indledning
Jeg vil starte min rapport med en redegørelse for de reformer, som Deng Xiaoping valgte at indføre i Kina og hvorfor han gjorde. Var der nogen baggrund for at han mente Kina havde brug for reformer og hvis ja, hvilke? Dernæst vil jeg også redegøre for måden han vælger at åbne landet på, efter at Kina bliver optaget i FN. Jeg vil komme ind på, hvordan han gjorde Kina specielt attraktivt for udlandet, herunder især udenlandske investorer og hvorfor det netop var så attraktivt at få produceret og investere i Kina.
Jeg vil redegøre for den ændrede økonomiske styring der skete i Kina, under Deng Xiaoping og i min vurdering kommer jeg ind på hvad dette fik af betydning for befolkningen. I min analyse vil jeg analysere på den påvirkning reformerne fik på den økonomiske udvikling i Kina og også hvad påvirkning åbningen til udlandet har fået. Jeg vil bl.a. komme ind på den økonomiske vækst, Kinas inflation, social ulighed mm.
Jeg analyserer også de effektiviseringer og den produktive udvikling der har været i Kina, samtidig med at jeg kommer ind på Kinas BNP og Kinas investeringer og handelsoverskud med udlandet. Til sidst vil jeg vurdere hvad reformerne og den økonomiske udvikling har haft på Kinas sociale lighed, hvad er der sket og hvordan er udviklingen? Hvad kan man gøre for evt. at mindske uligheden i landet og hvordan ser det ud med fattige >< rige. Jeg vil også vurdere på den urbanisering der er sket i landet, altså at folk er gået fra land til by. Jeg vil blandt andet vurdere den sociale ulighed ud fra Ginikoefficienten og HDI-index'et.
Opgaven struktureres på den måde, at jeg starter med en redegørelse, dernæst en analyse og til sidst en vurdering/perspektivering. Måden jeg vil løse opgaven på, er ved hjælp af to fag: International økonomi og samtidshistorie. I forhold til metoder, vil jeg benytter mig i international økonomi af de samfundsøkonomiske mål, jeg vil bruge Ginikoefficienten, jeg vil bruge HDI-index'et, jeg vil kommentere på Kinas handelsbalance, deres BNP, deres betalingsbalance og deres udenlandske investeringer i USA. I samtidshistorie vil jeg bruge det historiske, altså Deng Xiaoping og tiden fremefter. Jeg vil bruge de ting der skete og sker i Kina i et historisk perspektiv, jeg vil komme ind på demonstrationen i 1989, hvor Deng Xiaoping lider et kæmpe knæk, set i forhold til udlandet, da han vælger at dræbe en masse personer. Jeg vil bruge historien til at fortælle, analysere og vurdere den udvikling Kina har været igennem, blandt andet urbaniseringen, bøndernes levevilkår og hvad disse reformer der blev indført havde af problemer... Køb adgang for at læse mere

Kinas økonomi - Deng Xiaoping og social ulighed

[9]
Bedømmelser
 • 24-03-2011
  god opgave!!, kommer med mange spændende og interessante fokusområder, kan helt klart anbefales
 • 05-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  virkelig rar at have! selvom den skulle bruges til samfundsfag.
 • 08-02-2015
  God inspiration.... .. . . .
 • 02-03-2014
  Det er en meget god opgave. Tak