Kina i Verdensøkonomien - International Økonomi på HHX

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 10
 • 3152
 • PDF

Kina i Verdensøkonomien - International Økonomi på HHX

Opgaven er en besvarelse af eksamenssættet fra 2011 Maj i International Økonomi på HHX A med titlen: "Kina i verdensøkonomien."
Opgaven indeholder en fyldestgørende besvarelse af følgende spørgsmål:

Opgave 1
a. Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene de enkelte posters vægtning i procent af BNP i USA og Kina. Sammenlign resultaterne for de to lande.
b. Forklar sammenhængen mellem valutakursstigning og inflation.
c. Gør rede for hvad figuren i bilag 2 viser om nominel løn og lønomkostninger pr. enhed i Kina. Forklar hvad figuren viser om produktiviteten i perioden 2001-2010.

Opgave 2
a. Analyser på baggrund af bilagene, styrker og svagheder ved Kinas konkurrenceevne.
b. Analyser konsekvenserne af en revaluering af den kinesiske valuta for betalingsbalancens løbende poster, kapitalbalancen, den økonomiske vækst og reallønnen i Kina. Inddrag bilagene.

Opgave 3.
a. Diskuter med udgangspunkt i bilagene om Kinas økonomiske vækst vil kunne fortsætte på samme niveau som i de seneste 30 år.
b. I bilag 6 nævnes, at USA lægger told på blandt andet dæk og stålrør. Vurder konsekvenserne for den globale økonomi, hvis ubalancen i handlen mellem Kina og omverdenen fører til protektionisme.

Lærers kommentar

En fremragende opgavebesvarelse.

Studienets kommentar

En rigtig fin besvarelse af eksamenssættet.

Uddrag

"Opgave 1:
a. Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene de enkelte posters vægtning i procent af BNP i USA og Kina. Sammenlign resultaterne for de to lande.

Definitionen på forsyningsbalancen kan siges at være opgørelsen over den samlede anvendelse og tilgang af varer og tjenester i et år. Tilgangen og anvendelsen vil altid være lig hinanden, hvor man på tilgangs-siden kan finde BNP samt Import (M) mens Forbrug (C), Investeringer (I) og Eksport (X) findes på anvendelses-siden.

Herunder ses de enkelte posters procentmæssige vægtning i forhold til BNP, som der vil blive taget udgangspunkt i, i følgende sammenligning af resultaterne.

Tabellen er udarbejdet på baggrund af tallene fra bilag 1

Der hvor forskellen er mindst mellem USA og Kina i forsyningsbalancen, er i det offentlige forbrug, hvor der kun er en forskel på 3,21 procentpoint.

Tager vi et kig på import og eksport tallene for de to økonomier kan vi se at Kina har overskud på deres handelsbalance modsat USA, der importerer meget mere end de eksporterer. Den negative handelsbalance i USA kan skyldes husholdningernes massive privatforbrug, hvor den procentmæssige forskel mellem privatforbruget i USA og Kina ligger på 47 %.

Der forefinder også en stor forskel i de bruttoinvesteringer, de to lande har. USA og Kina hører henholdsvis under kategorierne: I-land og udviklingsstat.

Som I-land er det ikke i lige så høj grad vigtigt for USA at skabe massiv vækst, som det ses i Kina, hvilket er den umiddelbare grund til at deres brutto-investeringer ligger på et mere roligt niveau (15,6 %)."... Køb adgang for at læse mere

Kina i Verdensøkonomien - International Økonomi på HHX

[46]
Bedømmelser
 • 22-11-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Utrolig fyldestgørende og grundig besvarelse, der inddrager de alle lærte teori omhandel eksport og verdenshandel, meget velformuleret og brugbar opgave. Takker mange gange for inspirationen!
 • 24-02-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Meget velformuleret opgave og ekstremt fyldestgørende besvarelser. Tusind tak for god inspiration, Nicolai. 12-tallet værdigt i modsætning til mange andre opgaver her på studienet.dk
 • 26-01-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Giver en masse viden om Kina og landet som helhed
 • 07-05-2015
  En rigtig god opgave, som er til stor hjælp