Kina-fra kejserdømmets fald til oprettelsen af folkerepublikken

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 10
 • 18
 • 6078
 • PDF

Kina-fra kejserdømmets fald til oprettelsen af folkerepublikken

En SSO opgave, hvor jeg beskriver den historiske udvikling i Kina fra kejserdømmets fald og op til oprettelsen af Folkerepublikken. Det er især med henblik på Mao og hans magtanvendelse.

Indhold

Forord
Indledning
Optakten til kejserdømmets fald
Kejserdømmets fald
Republikkens første år
Mao Zedong og oprettelsen af Kinas Kommunistiske Parti
Splittelse i Kuomintang
Nye tider i kommunistpartiet
Borgerkrigens start
Den lange march
Fælles front mod Japan
Japans overgivelse
Borgerkrigens afslutning
Dannelsen af den Kinesiske Folkerepublik
Kuomintangs mål og versioner
Kinas Kommunistiske Partis mål og versioner
Hvorfor blev det Maos kommunistiske parti der overtog magten i Kina?
Fik bønderne indfriet deres forventninger til revolutionen i 1950’erne?
Konklusion
Resume på engelsk
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med tiden fra kejserdømmets fald og indtil oprettelsen af den Kinesiske Folkerepublik i 1949. Herunder vil jeg fokusere på de to partier i Kina i perioden, nemlig Kuomintang og Kinas Kommunistiske Parti og især Mao Zedongs betydning for perioden. Jeg vil også give en forklaring på hvorfor det netop var kommunisterne, der kunne overtage regeringsmagten i 1949.
Endvidere vil jeg også give en vurdering af om bønderne fik deres forventninger til revolutionen i 1949 opfyldt.
Jeg har valgt at fokusere på denne del af Kinas historie fordi emnet stadig er aktuelt den dag i dag og samtidig, fordi det kan være med til at give et overblik over hvorfor Kina ser ud som det gør i dag.
Jeg vil undersøge dette ved at læse litteratur, der beskriver de historiske hændelser i perioden... Køb adgang for at læse mere

Kina-fra kejserdømmets fald til oprettelsen af folkerepublikken

[5]
Bedømmelser
 • 02-12-2008
  En god opagave der sagtens kan bruges som skabelon, kun hvis jeres opgave har noget med det at gøre. Der var i hvert fald ikke så meget jeg kunne bruge.
 • 12-02-2014
  Super god opgave til at få et periodisk overblik....
 • 03-11-2017
  Givet af HF-elev på 2. år
  spændende emne. godt valg. god opgave
 • 06-05-2010
  rigtig fin opgave (: god til at bruge som hjælp.