SOP: Kinas Økonomiske Udvikling i Historie og IØ

 • HHX 3. år
 • SRP (Historie B, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 28
 • 7298
 • PDF

SOP: Kinas Økonomiske Udvikling i Historie og IØ

SOP om Kinas Økonomiske udvikling, skrevet med brug af fagene Samtidshistorie B og International Økonomi A - i opgaven giver jeg en beskrivelse af reformer som førte til at Kina indførte markedsøkonomi, og til sidst er der en vurdering af den fremtidige rolle i international økonomi som Kina har mulighed for at spille.

Lærers kommentar

At det var et sikkert 10-tal.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Den økonomiske udvikling i Kina fik fart på 2-3
Et-barnspolitikken 3-4
Landbruget og industrien 4-5
Den åbne dørs politik 5-6
Kinas optagelse i WTO 6
Kinas BNP 7-8
Arbejdsløsheden i Kina 8-9
Betalingsbalancen 9-10
Inflationen 10-12
Eksport og Import 12-14
Lønindkomstfordeling 14-15
Kinas fremtid? 15-18
Konklusion 18-19
Litteraturliste 20-21
Bilag 22-27

Uddrag

"Indledning:

Kina er et af de lande man i dag kan kalde for en stormagt, men det har ikke altid været således. Siden oprettelsen af Folkerepublikken Kina i 1949, er der sket markante forandringer, specielt på det økonomiske område.

Man har i Kina oplevet en massiv vækst de sidste 60 år, og især efter Mao Zedongs død i 1976, som skulle vise sig at være et springbræt for den økonomiske udvikling i Kina. Deng Xiaoping var manden der satte gang i de mange økonomiske reformer der er blevet indført, som har skabt en eksplosiv vækst i den Kinesiske økonomi.

I opgaven vil jeg beskrive de reformer der førte til Kinas beslutning om at indføre markedsøkonomi, hvorefter jeg vil analysere Kinas aktuelle økonomiske status og baggrundene herfor, til sidst vil jeg give en vurdering af Kinas fremtidige rolle i den internationale økonomi. Dette vil jeg gøre på baggrund af historiske bøger, aktuelle artikler og figurer fundet på internettet til at foretage min analyse."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Kinas Økonomiske Udvikling i Historie og IØ

[16]
Bedømmelser
 • 25-04-2012
  God opgave kunne specielt godt lide den del om Kinas økonomiske udvikling.
 • 08-01-2012
  Rigtig god, god til at komme i gang og finde inspiration fra
 • 26-01-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god SRP, kommer ind på alle punkter
 • 14-03-2013
  rigtig god snyd, det kan vi godt lide. fin opgave