Salt i Vand - Rapport i Kemi

  • STX 1.g
  • Kemi C
  • 12
  • 6
  • 1482
  • PDF

Salt i Vand - Rapport i Kemi

Rapporten undersøger indholdet af salt i vand. Dette gøres ved at inddampe vandet for derefter at titrere for at bestemme indholdet af salt i vand.

Inddampning:
Formål: At bestemme det totale indhold af salte i havvand ved inddampning. Desuden måles densiteten af havvand.

Titrering:
Formål: At måle chloridkoncentrationen i havvand ved titrering med en sølvnitratopløsning.

Lærers kommentar

Flot rapport.
Karakter: 12

Lærers kommentarer og rettelser står løbende i dokumentet.

Indhold

Resume
Første afdeling - Inddampning
- Formål
- Hypotese
- Fremgangsmåde
- Resultater
- Efterbehandling
- Diskussion og fejlkilder
Anden afdeling - Titrering
- Formål
- Hypotese
- Teori
- Fremgangsmåde
- Resultater
- Efterbehandling
- Diskussion og fejlkilder
- Konklusion

Uddrag

Første afdeling - Inddampning

Fremgangsmåde:
Apparatur: Vægt. Petriskål. Pipette, 25 mL, med sugebold. Varmeskab.
Kemikalier: Havvand.

Første afdeling af forsøget lavede vi fælles i klassen. En tør petriskål blev vejet, hvorefter der blev overført 25,0 mL havvand i skålen ved hjælp af en pipette. Herefter aflæste vi massen af skål og havvand. Skålen blev henstillet i varmeskabet (ca. 150oC), hvor det stod i et par dage. Da vandet var fuldstændigt fordampet tog vi skålen ud, og bestemte massen af skål og tørstof.

Anden afdeling - Titrering

Fremgangsmåde:
Apparatur: Vægt. Petriskål. Pipette, 25 mL, med sugebold. Varmeskab. Målekolbe, 250 mL, med prop. Stativ med klemme og muffe. Burette. Tragt. Konisk kolbe, 250 mL. Måleglad, 10 mL.
Kemikalier: 0,0500 M AgNO3. 0,1 M K2CrO4. Havvand.

Vi startede med at fortynde havvandet, da chloridionkoncentrationen var for stor. Vi overførte25,0 mL havvand med pipette til en 250 mL målekolbe, hvorefter vi fyldte den op med demoraliseret vand til mærket på kolbens hals. Efter grundig omrystning var det fortyndede havvand klar til brug.
Vi overførte 25,0 mL fortyndet havvand med pipette til en 250 mL konisk kolbe, og tilsatte derefter ca. 5 mL 0,1 M K2CrO4.
Derefter fyldte vi en burette med 0,0500 M AgNO3 og nulstillede den, og titrerede opløsningen i den koniske kolbe med sølvnitratopløsningen. Vi sørgede for grundig sammenblanding ved at holde kolben i roterende bevægelse. Vi afbrød titreringen da en enkelt dråbe af sølvnitratopløsningen fremkaldte en svag og blivende rødfarvning i kolbens væske. Til sidst aflæste vi hvor meget AgNO3 vi havde brugt på buretten... Køb adgang for at læse mere

Salt i Vand - Rapport i Kemi

[1]
Bedømmelser
  • 15-05-2011
    Super dejlig opgave, tak <3 (: