Kemi B - Noter til Pensum på HTX

 • HTX 2. år
 • Kemi B
 • Ingen givet
 • 109
 • 24498
 • PDF

Kemi B - Noter til Pensum på HTX

Dette er en stor samling noter til pensum i kemi B på HTX.

Indhold

Grundstoffer 6
Atomteorien 6
Atomets opbygning 6
Atommasse 7
Grundstoffernes periodiske system 8
Atomernes elektronsystem 9
Grundstoffernes forekomst 9

Ioner 10
Natriumchlorid 10
Salte med simple ioner 11
Eksempler på salte 12
Saltes egenskaber 13
Fældningsreaktioner 15
Exoterme og endoterme reaktioner 15

Mængdeberegninger 16
Densitet 16
Formelmasse. Molekylmasse 16
Stofmængde 17
Kemiske mængdeberegninger 18
Idealgasloven 19
Kovalent binding 20
Navngivning 20
Atomernes elektronsky 21

Kovalent binding 21
Eksempler på kovalente bindinger 21
Elektronegativitet 22
Molekyler 23
Grundstoffet carbon 24

Organisk kemi 24
Organisk kemi 25
Carbonatomets bindingsforhold 25
Alkaner 26
Alkanernes egenskaber 27
Alkener 29
Alkyner 31
Cycloalkaner og cycloalkener 32
Aromatiske carbonhydrider (arener) 33
Naturgas 34
Olie 34
Nogle oxygenforbindelser 35
Carbonhydriders opbygning 37
Carbonhydriders egenskaber 38
De vigtigste organiske reaktionstyper 39
Oversigt over carbonhydridernes kemi 40
Eksempler på halogenforbindelser 41
Polymerisation af alkener 41
Hydroxyforbindelser: Alkoholer og phenoler 41
Alkoholers opbygning og egenskaber 42
Fremstilling og anvendelse af alkoholer 43
Alkoholers fysiske egenskaber 44
Alkoholers kemiske egenskaber 44
Ethere 46
Phenoler 47
Oxoforbindelser: Aldehyder og ketoner 47
Carboxylsyrer 49
Estere 50
Aminer 51
Syrechlorider og amider 51
Oversigt over funktionelle gruppe 51

Blandinger 52
Homogene og heterogene blandinger 52
Procent og ppm 53
Stofmængdekoncentration 53
Mættet opløsning 54
Aktuel koncentration 54
Titreranalyse 55

Syre-basereaktioner 56
Syrer 58
Baser 59
pH-begrebet 59
Måling og beregning af pH 61
Syre-basetitrering 61
Syrer og baser 62
Vands autoprotolyse. pH og pOH 62
Måling af pH 64
Syrestyrke 65
Basestyrke 66
Korresponderende syre-basepar 66
Beregning af pH i syreopløsninger 67
Beregning af pH i baseopløsninger 68
Titrering af stærk syre med stærk base 69

Redoxreaktioner 70
Oxidation og reduktion 70
Spændingsrækken 70
Korrosion 71
Oxidationstal 72
Afstemning af reaktionsskemaer for redoxreaktioner 73
Redoxtitrering 74

Kemikalier og sikkerhed 75
Grænseværdier 75
Mærkning af kemikalier 75
Kemikalieraffald 76

Forsuring 76
Vands kredsløb. Sur regn 77
Emission af svovldioxid og nitrogenoxider 78
Forsuringsskader 79

Reaktionshastighed 80
Reaktionshastighed 80
Koncentrationernes betydning for reaktionshastigheden 83
Heterogene reaktioner 84
Reaktionsmekanisme 84
Forløbet af en elementarreaktion 85
Et eksempel på en bimolekylær elementarreaktion 87
Temperaturens betydning for reaktionshastigheden 87
Katalyse 87

Ligevægt 89
En kemisk ligevægt 89
Ligevægtsloven 91
Betydningen af ligevægtskonstanten 92
Ikke-ligevægt 94
Ændring af et stofs koncentration 94
Beregning af en forskydning 95
Volumenændringer (trykændringer) 96
Temperaturændringer 97
Opløsningsmidlet som reaktionsdeltager 98

Struktur og egenskaber 101
Polære og upolære molekyler 101
Intermolekylære bindinger 103
Hydrofile og hydrofobe grupper 105
Sæber 106
Oversigt over bindingstyperne 106

Isomeri 108
Strukturisomeri 108
Geometrisk isomeri 109

Uddrag

Elektronerne fordeler sig i skallerne på en sådan måde, at atomets energi bliver så lav som mulig. Elektronerne hører sammen to og to i elektronpar. De øvrige hovedgruppegrundstoffer danner som regel bindinger på en sådan måde, at de opnår et elektronsystem, som svarer til en ædelgas. Denne regel kaldes oktetreglen eller ædelgasreglen.
Metaller har en elektrisk ledningsevne samt en metalglans, de har relativt få elektroner i yderste skal og har en tilbøjelighed til at afgive elektroner.
Ikke-metaller har relativt mange elektroner i yderste skal, og de har en tendens til at optage elektroner... Køb adgang for at læse mere

Kemi B - Noter til Pensum på HTX

[42]
Bedømmelser
 • 01-04-2016
  Givet af SK-elev på 2. år
  Supergode noter til oplæsning af kemi på B niveau. Dog er der tastefejl, stavefejl og manglende enheder, der til tider skaber nogle forståelsesproblemer. Derfor er det en god idé at have bogen ved siden af sig, så man kan slå op, hvis man ikke synes et reaktionsskema hænger sammen. Med en korrekturlæsning ville dette være de perfekte noter.
 • 11-06-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  Utrolig god gennemgang af pensum til både kemi C og B. Helt dybdegående med kildehenvisninger til brugte bøger samt en god struktur. Ligeledes giver eksemplerne et godt indblik og supplement til teorien bag. Kan varmt anbefales.
 • 04-10-2020
  Givet af HFe-elev på 2. år
  Super . I love it!
 • 26-09-2018
  Givet af Studerende på 5. år
  Skrevet af fra de to bøger (Kemi C og Kemi B). Man kan lige så godt bruge bogen!!!!