STX Kemi A Eksamen 15. december 2010 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 12
 • 1156
 • PDF

STX Kemi A Eksamen 15. december 2010 - Vejledende besvarelse

Besvarelse af eksamenssættet i skriftlige kemi STX A-Niveau. Sættet er fra 15. december 2010.

Opgaverne 1-4 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i kemi.

Opgaven er lavet og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

Opgave 1: Hvorfor bliver tonicvand blå i diskolys?

a. Giv et forslag til en indikator, som er velegnet til kolorimetrisk titrering af quinin.
b. Beregn stofmængdekoncentrationen af quinin i den mættede opløsning.
c. Bestem pKb for optagelse af første hydron (proton).
d. Vis, at der er en lineær sammenhæng mellem koncentrationen af quinin og den relative intensitet. Bestem koncentrationen af quinin i tonicen i mg/L.

Opgave 2: Dannelse af D­-vitamin i svampe.

a. Bestem molekylformlen for D2-vitamin. Benyt bilaget.
b. Forklar, hvorfor D2-vitamin affarver bromvand. Anfør reaktionstype for den reaktion, der forløber ved affarvningen.
c. Bestem reaktionsordenen med hensyn til ergosterol, for omdannelsen til D2-vitamin
d. Beregn massen af D2-vitamin i 10 g tørret østershat, der har været belyst en time.

Opgave 3: SmartFresh TM

a. Tegn strukturformler for to stoffer, som er strukturisomere med 1-MCP.
b. Beregn volumenet af 1-MCP-gas, som maksimalt kan frigøres fra 1 kg SmartFreshTM pulver ved 1,0 bar og en temperatur på 25°C.
c. Forklar, hvorfor vand bindes bedre end 1-MCP til α-cyclodextrin og derfor kan fortrænge dette fra α-cyclodextrin.
d. Skitser et 1H NMR-spektrum for 3-chlor-2-methylpropen, idet man kan se bort fra koblingsmønstre. Gør rede for valg af integraler og kemiske skift.

Opgave 4: Chromgarvning

a. Gør rede for, hvilke ioner og molekyler en formelenhed chromalun indeholder.
b. Beregn ΔHө for reaktion I. Kommenter resultatet.
c. Beregn chromindholdet i den brugte garveopløsning udtrykt som mg Cr /mL garveopløsning.
d. Beregn ligevægtskonstanten for reaktion I ved 50 °C. Kommenter resultatet. Forklar, hvordan en pH sænkning vil påvirke ligevægtens beliggenhed.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 3.c.

α-cyclodextrin er meget hydrofil da den har mange OH grupper. Disse kan danne hydrogenbindinger til vand, hvor alkohol grupperne kan fungere som både donor og accepter. Derfor binder α-cyclodextrin stærkt til vand.
1-MCP er til gengæld meget hydrofob og bindes formentligt til α-cyclodextrin gennem hydrofobe interaktioner med de alifatiske grupper. Dette er ikke lige så stærkt som hydrogenbindinger og derfor... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 15. december 2010 - Vejledende besvarelse

[27]
Bedømmelser
 • 19-10-2014
  Brugte sættet til at tjekke om jeg havde lavet opgaverne rigtigt! så en rigtig god hjælp!
 • 07-02-2013
  Super god opgave, med velformuleret svar og beskrivelse af udførelsen! Kan varmt anbefales!
 • 10-03-2015
  Flot opgave med rigtig gode besvarelse
 • 04-03-2015
  Det er en god inspirationskilde og vejledning