Kejser Augustus og Romerriget

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 12
 • 11
 • 4930
 • PDF

Kejser Augustus og Romerriget

Større opgave i Historie om Kejser August og Romerriget. Opgaven undersøger, Augustus' vej til magten og den romerske republik.

Problemstillinger:
Redegørelse for Augustus' vej til magten
Analyse af Augustus' mål og midler i sin vej til magten
- Hvordan bibeholdte Augustus magten uden oprør?
- Hvorfor så folket ikke at deres magt var taget fra dem?
Vurdering af hvorvidt August genskabte den gamle republik.

Indhold

Indledning

1. En redegørelse for Augustus' vej til magten

1.1 Augustus Gaius Julius Cæsar Octavianus
1.2 Det 2. triumvirat
1.3 Tre magthavere blev til to
1.4 Kampen om Romerriget
1.5 Det endelige slag
1.6 Magtens enevældige hersker


2. En analyse af Augustus' mål og midler

2.1 Målet
2.2 ”Jeg blev valgt af folket”
2.3 En tilfreds befolkning
2.4 Brød og skuespil til folket
2.5 Vejen til magten

3. En vurdering om Augustus genindførte republikken

Konklusion

Kildekritik

Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Kejser Augustus er altid nævnt som den største og første af Romerrigets kejsere. Det store spørgsmål er, hvordan lykkedes det én mand at få enemagt over Romerriget? I min opgave vil jeg redegøre for Augustus' vej til magten; fra hans fødsel, til tiden med Cæsar, det 2.triumvirat og det store slag ved Actium. Augustus i sig selv er en meget interessant person, men det jeg især finder interessant, er den enevældige magt han skaffede sig. Derfor vil jeg analysere hans mål og midlerne han brugte på sin vej til magten. Hvordan bibeholdte han magen alene uden oprør? Hvorfor så folket ikke deres magt var taget fra dem? Til sidst vil jeg se på den nye styreform han oprettede, og vurdere, om han egentlig genskabte den gamle republik, som var hans officielle mål. Som kilder har jeg valgt et uddrag af Res Gestaue, der ser begivenhederne fra Augustus synspunkt, samt et uddrag af Sueton, historiker, men også den tids sladderjournalist. Jeg har gennem hele opgaven valgt at kalde Augustus Gaius Julius Cæsar Octavianus, for Augustus, selvom han først fik dette tilnavn (der betyder ”den ophøjet”) i 27 f.kr. Før blev han omtalt som Octavian, men jeg har dog valgt ét navn af hensyn til unødig forvirring – både for mig selv og læseren.

1. En redegørelse for Augustus' vej til magten

1.1 Augustus Gaius Julius Cæsar Octavianus
Augustus, født med navnet Gaius Octavius var ikke født til at være Roms kejser. Hans familie var af ridderstablen, hvilket socialt var langt fra den politiske elite, senatorstanden. For at fremme familiens sociale karriere fik farfaderen arrangeret et ægteskab mellem sin søn og senator Marcus Atius Balbus' datter, Atia. Dette viste sig at være et kæmpe skub opad på den sociale rangstige. Marcus' hustru, Julia, var nemlig søster til den kommende diktator Julius Cæsar. Efter sin faders død i 59 f.kr., giftede Augustus' moder sig igen, og Augustus blev derefter opdraget af sin mormoder Julia. Gennem hende fik han lært fantastiske retoriske evner, der senere blev ham et godt værktøj på sin... Køb adgang for at læse mere

Kejser Augustus og Romerriget

[6]
Bedømmelser
 • 10-02-2011
  god opgave, som inspirations kilde kan den varmt anbefales
 • 27-09-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig rigtig gennemarbejdet. Der er dog få mangler!
 • 06-09-2013
  super flot gennearbejdet spændende
 • 28-05-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  den er god nok men få styr på fodnoterne