Kaution og pant | Noter

 • HHX 3. år
 • Erhvervsret C
 • 8
 • 8
 • 2220
 • Word2003

Kaution og pant | Noter

Noter om kaution og pant begreberne

Indhold

Kautions begreber
Kautionsforpligtelsens stiftelse
Ugyldige kautionsløfter
Forskellige kautionsformer
Selvskyldnerkaution – simpel kaution
Begrænset kaution - delkaution
Tabskaution
Samkaution, efterkaution og kontrakaution
Forøgelse af kautionistens risiko
Misligholdelse
Henstand
Kautionsforpligtelsens selvstændige ophør
Pant i fast ejendom
Stiftelsesmåder
Panteformer - sikringsakten
Fast ejendom

Uddrag

Kautionsaftalen er en sikringskontrakt, en aftale der skal skabe sikkerhed ved uønskede begivenheder i fremtiden. Ved kaution forestås en fordringskaution, hvilket betyder at en person påtager sig forpligtelsen til at indestå tredjemands kreditor, for at tredjemandens forpligtelse opfyldes. Kautionisten kan også være en juridisk person f.eks. et selskab, en kommune eller staten.
Den person er kautioneres for, betegnes som hovedmanden, kautionisten og hovedmanden hæfter solidarisk.
Samkaution er når flere kautionister har forpligtet sig på det sammen. Disse kautionister hæfter solidarisk efter regel Gbl. § 61, jf. § 2. Den samme regel er gældende ved kautionister der har forpligtet sig uafhængigt af hinanden.
Personlig forpligtelse betyder at det er hele hans formue der gøres gældende. Derved adskiller kaution sig fra pantsætning, da en panthaver har sikkerhed i en bestemt eller individualiserede genstand.
Sikkerhedsstillelse har ikke en bestemt betydning men bruges oftest dække for såvel kaution som pantsætning for egen eller tredjemands forpligtelse.

KAUTIONSFORPLIGTELSENS STIFTELSE
Ved kautionsforpligtelsen gælder de almindelige regler om viljeserklæring. Kautionens afgiver et løfte direkte til kreditor, men det kan også afgives et løfte til hovedmanden, og at denne derefter tillægger kreditor ret efter løfte. Det sidstnævnte løfte kan imidlertid rumme en risiko for kreditor... Køb adgang for at læse mere

Kaution og pant | Noter

[2]
Bedømmelser
 • 30-07-2011
  det er godt formulert. go inspiration
 • 25-01-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Flot lavet...............