Kap. 6, Virksomheds økonomi B, Systime

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Ingen givet
  • 1
  • 355
  • Word2007

Noter: Kap. 6, Virksomheds økonomi B, Systime

Notater til kap. 6 i bogen: Virksomheds økonomi B, systime

Notater er skrevet til VØ B eksamen 2010

Uddrag

Vareforbrug bliver opgjort enten på direkte eller indirekte metode.

Direkte metode bliver brugt når vareforbruget registreres i takt med at varerne sælger. Der skal ved hvert salg registreres oplysninger om hvad de solgte vare er anskaffet for.
Salgsprisen bogføres på 1100: Varesalg og kostprisen på konto 2100: Vareforbrug
Den direkte metode anvendes ofte af virksomheder der sælger varer med en høj enhedsværdi, såsom biler, radio- og tv-udstyr mm.
Hvis en virksomhed anvender den direkte metode, skal der ikke registreres vareforbrug til regnskabsafslutningen – fordi det er gjort løbende. I løbet af året skal der dog kontrolleres lagerbeholdningen – lageroptælling.

Indirekte metode er hvor vareforbruget bliver registreret for en periode af gangen. (kvartal, måned mm.)
Metoden bliver anvendt af virksomheder der sælger ”billige” produkter... Køb adgang for at læse mere

Kap. 6, Virksomheds økonomi B, Systime

[1]
Bedømmelser
  • 27-02-2011
    ...........................................................