Kampagne om cykelhjelm | Analyse af Dead Man Walking

 • HTX 3. år
 • Dansk A, Kommunikation/It A
 • 10
 • 32
 • 9102
 • PDF

Kampagne om cykelhjelm | Analyse af Dead Man Walking

Projektrapport omkring opbyggelsen af en kampagne omkring cykelhjelme. rapporten indeholder bl.a. teori omkring Preben Sepstrup, kommunikationsmodellen og berettermodellen.

Guld værd for HTX-elever, da den er anvendelig i både teknologi, service og kommunikation samt til tværfaglige projekter!

Problemformulering
Vores hovedproblem med denne kampagne, er at ændre unges adfærd i trafikken, og få dem til at bruge cykelhjelm. Til dette er der mange delproblemer som vi skal have løst, inden vi kan komme frem til vores mål. I problemformuleringen har vi formuleret disse problemer som spørgsmål, som vi vil besvare i løbet af rapporten:

- Er der et problem blandt målgruppen, mht. manglende brug af cykelhjelm?
- Kan vi specificere målgruppen yderligere?
- Hvad er grunden til at målgruppen ikke vil bruge cykelhjelm?
- Hvordan kan man ændre målgruppens adfærd med kampagnen?
- Hvilke problemer er der i vores informationsproces, som vi skal tage hensyn til når vi laver kampagnen?
- Hvordan skal vi opbygge kampagnen så målgruppen bliver fanget?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Tidsplan
Problemanalyse
Kommunikation
Kommunikationsmodellen
Sepstrup – model af informationsprocessen
Informationsprocessens forløb
Forhold ved modtageren
Fortællerteknik & kommunikation
Målgruppen
Budskabet
Målgruppeanalyse
Skabelsen af kampagnefilmen
Kampagnens handling
Den grafiske opbygning
Analyse af ”Dead man walking”
Dead man walking
Indstillingerne
Indstillingernes virkemidler
Filmens forskel fra storyboardet
Kampagnens fortsættelse
Den målgruppeorienterede opbygning
Hvorfor virker/virker ikke vores kampagnefilm som forventet?
Konklusion
Kilder

Uddrag

Indledning(Louise)
Denne rapport omhandler de valg og tanker vi har gjort med hensyn til kampagnen for bedre trafiksikkerhed. Rapporten indeholder en grundig gennemgang af udviklingsprocessen af vores kampagne. Vi har blandt andet taget udgangspunk i Sepstrups tanker omkring informationsprocessen, og vil derfor også komme ind på hvordan vi, i vores proces, har inddraget hans analyser og tanker omkring informationsprocessen i vores kampagne.

Problemanalyse(Louise og Jonatan)
Et styrt fra en cykel hvorpå man kører 20 km/t forårsager, at man rammer asfalten med en kraft, der svarer til ½ ton . Hvis man samtidig undlader at bruge hjelm, er risikoen for hjerneskade stor. Da hjerneskallen er ca. lige tyk på en syvårig som på en fyrreårig, vil det sige at skaderne stort set er lige store. Skaderne er forskellige alt afhængigt af hvilken del af hjernen der bliver ramt. Hudafskrabninger, buler og sår er trods alt til at komme over, men konsekvenser som hukommelsestab eller besvær med at huske hvem man er, er også hyppige. Disse permanente handicap kan skyldes kraniebrud og specielt hjernelæsioner, som kan medvirke til, at cyklisten i værste fald dør eller at han/hun lever videre med lammelser, talebesvær og svækkede åndsevner. Disse symptomer og skader er udelukkende konsekvenser af styrt på en cykel.

I tabellen herover ser vi antal til skade kommende, der har fået midlertidige eller permanente hovedskader, som er blevet behandlet på Odense Universitetshospital. Her ser vi tydeligt, at antallet af til skade kommende, som ikke har benyttet sig af hjelm er væsentlig større end til skade kommende med hjelm. Samtidig ser vi, at tallene hos drengene er større end hos pigerne hvilket ... Køb adgang for at læse mere

Kampagne om cykelhjelm | Analyse af Dead Man Walking

[2]
Bedømmelser
 • 12-05-2010
  God opgave. Fin gennemgang af Sepstrup som bliver brugt igennem opgaven og spørgeskemaundersøgelse. Savner dog information om afsenderen Sundhedsstyrelsen.
 • 10-11-2010
  Givet af Studerende på 2. år
  den er skrevet let og forståeligt

Materialer relateret til Kampagne om cykelhjelm | Analyse af Dead Man Walking.