KS-synopsis: Hvordan kommer Hitler til magten?

KS-synopsis: Hvordan kommer Hitler til magten?

Jeg vil undersøge hvad der lå til grund for at Adolf Hitler kom til magten i tyskland, hvilken indflydelse hans ideologi havde på samfundet. Jeg vil også undersøge forskellen på det moderne og det senmoderne samfund.

Problemstilling 1:
Hvilke forskellige ting gjorde det muligt for Hitler at komme til magten?
Problemstilling 2:
Hvad er nazisme og hvordan kom den til udtryk i tyskland?
Problemstilling 3:
Hvordan var det moderne samfund?
Hvordan var det senmoderne samfund?

Eksamen orienteret KS opgave.

Lærers kommentar

7

Elevens kommentar

Det er en synopsis opgave til at fremlægge udfra.

Studienets kommentar

Der er ingen indholdsfortegnelse i synopsen.

Indhold

Problemformulering
Hvordan kommer Hitler til magten?
Del-Konklusion
Nazisme som ideologi
Nazismens indflydelse på det tyske samfund
Del-konklusion
Det moderne samfund
Det senmoderne samfund
Del-konklusion
Konklusion
Kildeangivelse

KS-synopsis: Hvordan kommer Hitler til magten?

[1]
Bedømmelser
  • 09-05-2012
    Givet af HF-elev på 2. år
    ikke meget jeg brugte den, men lidt kunne den give.