KS-synopsis: Hvordan kom Hitler til magten?

KS-synopsis: Hvordan kom Hitler til magten?

Jeg vil undersøge hvad der lå til grund for at Adolf Hitler kom til magten i tyskland, hvilken indflydelse hans ideologi havde på samfundet. Jeg vil også undersøge forskellen på det moderne og det senmoderne samfund.

Problemstilling 1:
Hvilke forskellige ting gjorde det muligt for Hitler at komme til magten?
Problemstilling 2:
Hvad er nazisme og hvordan kom den til udtryk i tyskland?
Problemstilling 3:
Hvordan var det moderne samfund?
Hvordan var det senmoderne samfund?

Eksamen orienteret KS opgave.

Elevens kommentar

Det er en synopsis opgave til at fremlægge udfra.

Studienets kommentar

Vær opmærksom på, at opgaven mangler kildehenvisninger i teksten.

Indhold

Problemformulering
Hvordan kommer Hitler til magten?
Del-Konklusion
Nazisme som ideologi
Nazismens indflydelse på det tyske samfund
Del-konklusion
Det moderne samfund
Det senmoderne samfund
Del-konklusion
Konklusion
Kildeangivelse

Uddrag

Hvordan kommer Hitler til magten?
Hitler prøvede at komme til magten allerede i 1923, da han i det som bliver kaldt ølstuekuppet prøver at true lokale chefer til at give ham magten. Det gik i vasken og Hitler kom i fængsel i 9 måneder, den korte dom kan ses som et tegn på at der allerede der herskede stærke højre sympatier. Under hans fængsels ophold skriver han Mein Kampf.

Tyskland får del i det økonomiske opsving senere i 20erne og deres industri vokser hastigt, men primært i eksport orienterede virksomheder, så da wall street krakket kommer i USA i 1929, bliver den tyske eksport hårdt ramt. Krakket rammer særligt hårdt i USA pga. regeringens laissez-faire-liberalisme. Det økonomiske kollaps i USA rammer tyskland og Europa med stor kraft, tysklands produktion falder drastisk og arbejdsløsheden stiger til 6 millioner. Det gør at Adolf Hitler får en ny chance, tyskland råber på en løsning på deres økonomiske problemer, folk vil af med usikkerheden og nazist partiet siger de har løsningen. Nazist partiet benytter propaganda metoder beskrevet i Mein kampf, de fungere yderst effektivt og partiet... Køb adgang for at læse mere

KS-synopsis: Hvordan kom Hitler til magten?

[1]
Bedømmelser
  • 09-05-2012
    Givet af HF-elev på 2. år
    ikke meget jeg brugte den, men lidt kunne den give.