KOMPAN

 • HHX 2. år
 • Afsætning A
 • 10
 • 8
 • 1824
 • PDF

KOMPAN

1. Beskriv med egne formuleringer de enkelte delmarkeder på B-2-B-markedet. I forlængelse heraf bedes du gøre rede for, hvilke markeder KOMPAN markedsfører sine produkter på i DK og udlandet.

2. Beskriv med egne formuleringer producentmarkedets karakteristika.

3. Gør rede for KOMPANs parametermix på producentmarkedet, og forklar hvordan det er forskelligt fra det typiske parametermix på konsumentmarkedet. I din forklaring skal du også argumentere for, hvorfor det er forskelligt. Tag udgangspunkt i figur 8.15 og 8.16 i lærebog.

Indhold

1.1 Det industrielle marked 2
2.1 Direkte køb: 3
2.2 Flere om købsbeslutningen: 3
2.3 Afledt efterspørgsel: 3
2.4 Få men store købere: 3
2.5 Forretningsbetonet købemotiv: 3
2.6 Stabile og tætte relationer: 4
2.7 Professionelle indkøbere: 4
3.1 Produkt 4
3.1Promotion: 5
3.2 Pris: 5
3.3 Distribution: 5
3.4 Forskellen på parametermix mellem konsumentmarkedet og producentmarkedet 5

Uddrag

Opgave 1
Producentmarkedet er for alle virksomheder samt organisationer, som både kan være offentlige og private virksomheder. På producentmarkedet handler de forskellige virksomheder indbyrdes med hinanden. Handlen som forgår mellem to virksomheder, kaldes også Business to Business/ B2B. De varer som bliver solgt på producentmarkedet, kan være som er uforarbejdet, og bliver solgt videre til forarbejdning, eller produkter som er færdigproduceret som skulle indgå i en videre produktion. Man kan opdele producentmarkedet i 3 delmarkeder , da de hver især er forskellige med hensyn til arbejdsområder og mål.

1.1 Det industrielle marked omfatter de varer virksomheden skal bruge som indgår direkte eller indirekte i fremstillingen af varer. Et eksempel på varer virksomheden skal købe til direkte fremstilling af varer, kan være råvare, produktionsudstyr og komponenter. Indirekte varer kan fx være teknologi, serviceydelser og inventar.
1.2 Det offentlige marked har et bredt spektrum, da det indeholder alt lige fra skoler til veje til fængsler. Det er de instanser der drives af den offentlige sektor. De offentlige ... Køb adgang for at læse mere

KOMPAN

[2]
Bedømmelser
 • 21-05-2011
  Givet af Studerende på 1. år
  Opgaven er god og giver et godt overblik. Parametermix gav god inspiration, og var meget brugbart. Ingen mangler. God opgave.
 • 10-04-2011
  den er rigitig god flot :D