SRP: Kønsidentitet og Kønsroller i Engelsk A og Psykologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Psykologi B, Engelsk A)
 • 10
 • 24
 • 7593
 • PDF

SRP: Kønsidentitet og Kønsroller i Engelsk A og Psykologi B

SRP'et indeholder en redegørelse for relevante psykologiske teorier i forhold til kønsroller og kønsidentitet, og tager udgangspunkt i biologisk og evolutionær psykologi, behaviorisme og postmodernistisk psykologi.

Dernæst er der i engelskdelen en analyse og fortolkning af romanen "The Hours" af Michael Cunningham fra 1998, med en følgende tilknytning af de redegjorte psykologiske teorier.

Sidst i opgaven er der en diskussion om kønsrollernes betydning og udvikling i det 20. århundrede, med henblik på den britiske kultur. Opgaven er skrevet med benyttelse af Engelsk A og Psykologi B.

Lærers kommentar

Opgaven lå til et solidt 10 tal. Grunden til at det ikke blev et 12 tal, var fordi jeg ikke benyttede mig af de behavioristiske teorier senere i opgaven, selvom jeg havde redegjort for dem.
I min analyse havde jeg desuden udeladt en væsentlig detalje som var, at Richard faktisk var Lauras søn.

Elevens kommentar

Jeg skulle have sikret mig, at alle de redegjorte teorier blev benyttet i analysen.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Psykologiske teorier der forklarer kønsroller og kønsidentitet
- Biologisk psykologi: Man er født ind i sit køn
- Behaviorismen: Kønsidentiteten dannet ud fra ydre påvirkning
- Sen/postmodernistisk psykologi: den voksende frihed
- Delkonklusion
Analyse af romanen ”The Hours”
- Kort resumé af “The Hours”
- Skrive- og fortællerstil i ”The Hours”
- De parallelle handlingsforløb
- Romanens struktur
- Personkarakteristik af de tre hovedpersoner
* Virginia Woolf
* Laura Brown
* Clarissa Vaughan
- Psykologisk kønsrolle/kønsidentitetsmæssig analyse af de tre hovedpersoner
- Romanens titels betydning og romanens budskab
- Fortolkning af romanens slutning
Kønsrollernes betydning og forandring i det 20. århundrede
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Med denne opgave har jeg forsøgt at illustrere skildringen af kønsroller og kønsidentitet i Michael Cunninghams roman ”The Hours”, ved at anvende litterær analytisk metode på det engelske fagniveau, samt benytte mig af psykologiske teorier som jeg har fundet relevante for emnet, til at analysere romanens hovedpersoner.

Selvom ”The Hours” er fiktiv litteratur, bliver romanen i dette projekt betragtet som en afspejling af virkeligheden. De relevante psykologiske teorier har jeg redegjort for i den første del af opgaven, og placeret dem i hvad jeg vil kalde en kronologisk rækkefølge, da de psykologiske teorier afspejler en udvikling i opfattelsen af kønsroller og kønsidentitet i blandt andet England og USA i det 20. århundrede.

Efter analysen af ”The Hours”, har jeg vurderet kønsrollernes betydning og forandring i det 20. århundrede. Vurderingen tager udgangspunkt i den kønsrollemæssige udvikling i henholdsvis England op til 1930'erne, og USA op til 1960'erne da den anden feministiske bølge satte den seksuelle frigørelse i spind.

Romanens hovedpersoner vil her blive inddraget som en afspejling af samfundsudviklingen, og sidst i vurderingen vil jeg fremstille en diskussion om hvorvidt kønsrollemønstret op til det 21. århundrede er forandret, og rette opmærksomhed på en relevant artikel... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kønsidentitet og Kønsroller i Engelsk A og Psykologi B

[2]
Bedømmelser
 • 13-03-2014
  nice syil ...........................
 • 07-02-2012
  super god inspiration :)