Københavns udvikling og opbygning siden 1100 | Naturgeografi C

 • STX 2.g
 • Naturgeografi C
 • Ingen givet
 • 18
 • 6228
 • PDF

Rapport: Københavns udvikling og opbygning siden 1100 | Naturgeografi C

Dette er en rapport om Københavns udvikling og opbygning siden 1100, hvor Absalon i 1167 grundlagde sin borg. Vi svarer på femten spørgsmål om Københavns udvikling og opbygning, som kan ses nedenunder.

Indhold

Problemformulering
Indledning
1. Gør kort rede for Københavns udvikling frem til 1852.
2. Hvornår fik København sin første byplan? Hvordan kan denne plan ses i byen i dag?
3. Københavns befolkning var i 1850 på i alt 130.000. Brug det udleverede københavnskort til at udregne hvor mange km2 københavnerne boede på. Udregn antal indbyggere pr.km2. Kommenter resultatet.
4. Hvornår blev Brumleby, (Lægeforeningens arbejderbolig) opført, af hvem og hvorfor? Giv en personlig vurdering af Brumleby som boligkvarter i dag.
5. Hvornår og hvor blev de indre brokvarterer bygget? Giv en karakteristik af de indre brokvarterer og vurder dem som boligkvarterer dengang og nu. Hvorfra kom de mange mennesker, som flyttede ind i brokvartererne? Hvilke samfundslag flyttede i sin tid ind i brokvartererne? Hvilke samfundslag bebor kvartererne i dag?
6. Hvornår og hvor blev ”Kartoffelrækkerne” bygget? Hvem byggede ”Kartoffelrækkerne” og med hvilket formål?
7. Forsvarshensyn har haft stor indflydelse på Københavns vækstmuligheder (i fortiden) og på byens nutidige udseende. Giv eksempler herpå.
8. Gør rede for de ændringer der er sket med industriens placering i københavnsområdet fra 1800-tallet til i dag. Hvordan har industriområderne ændret karakter i samme tidsrum?
9. Hvilke erhverv er særlig karakteristiske for storby som København? Hvor er disse erhverv lokaliseret i København i dag?
10. Gør rede for efterkrigstidens planlægning i hovedstadsområdet og kom ind på i hvilket omfang planlægningen er blevet til virkelighed.
11. Hvilken rolle spiller City 2 og Lyngby Storcenter i hovedstadsområdets overordnede planlægning?
12. Hvorfor taber City 2 og Lyngby Storcenter til CBD i konkurrencen om kunderne?
13. Hvad forstås ved city-virkning? Hvordan er bymiljøet i København præget af city-virkningen?
14. Gør rede for begrebet social segregation og beskriv hvordan det manifesterer sig i hovedstadsområdet.
15. Med udgangspunkt i ”urbaniseringsforløbets fire faser” analyseres folketallets udvikling i hovedstadsregionen 1901-1999, forsøg herunder at afgrænse de fire faser tidsmæssigt.
Konklusion

Uddrag

Københavns historie er Danmarks historie på samme måde, som Danmarks historie er Københavns. Lige siden biskop Absalon i 1167 byggede sin "Borg ved Havn", har byen været en krumtap i landets historie. Ikke altid som landets hovedstad, men altid som en af de vigtigste lokaliteter i riget. I starten var København kun en middelalderby fra 1100 frem til 1650, byens gader samt veje var krogede og usystematiseret, og her fandtes ingen byplan. I mange århundrede lå København midt i den danske konges rige. Det var dengang da Skåne, Halland og Blekinge var en del af kongeriget.

Nu er København unægtelig placeret noget yderligt på danmarkskortet, men centralt i danskernes bevidsthed.
For 1000 år siden var det nuværende København blot nogle fugtige strandegne og et par små lave holme, der gav ly for en lille handelsplads. Her solgte man sild og drev sejlads til Skåne.

I 1100-tallet får "Havn", som byen kaldes, stigende betydning, og byen bliver befæstet med vold. Den katolske kirke opretter domkirker i Roskilde og Lund. Den lille handelsplads, midt imellem de to byer, får på den måde en central placering for trafik og handel... Køb adgang for at læse mere

Københavns udvikling og opbygning siden 1100 | Naturgeografi C

[6]
Bedømmelser
 • 17-05-2006
  den er ret god.. fordi der står en hele masse vigtige oplysninger. som jeg har brugt til min undervisning og eksam. meget god faktisk. fortjener god karaktere
 • 27-05-2004
  Rigtig god opgave, der giver et meget omhyggeligt billede af Kbh''s udvikling gennem tiden.
 • 05-12-2005
  god opgave... kommer kommer godt omkring..
 • 13-10-2005
  supergod