Køberet

 • HHX 3. år
 • Erhvervsret C
 • 2
 • 488
 • Word2003

Noter: Køberet

Et køb er et gensidig bebyrdende aftale, hvor en sælger overdrager en vare til en køber, mod betaling.

Retsstillingen mellem køber og sælger reguleres i købeloven. Købeloven gælder som hovedregel for alle køb, undtagen:

➢ Internationale køb, som omfatter den internationale købelov.
➢ Køb af fast ejendom, her anvendes loven analogt.

Købeloven starter med at dele købene således op:

➢ Efter parter, der indgår i handelen
➢ Efter genstande, som parterne handler med
➢ Efter hvornår betalingen skal finde sted

Indhold

Grundbegreber indenfor købeloven
Købers og sælgers forpligtelser i handelskøb, herunder også risikoovergang:
Spillerum (købelov §17, stk. 2)
Fordringshavermora (købelov § 37)
De forskellige former for misligholdelse:
Sælgers misligholdelse
Købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse
Købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler ved varen

Køberet

[3]
Bedømmelser
 • 20-04-2012
  Givet af Studerende på 1. år
  Alt er godt på den opgave eller notat.
 • 16-05-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fine grundlæggende noter : ))
 • 09-11-2015
  fin opgave kan brugers ;))