Joules lov - Rapport i Fysik

 • STX 1.g
 • Fysik C
 • Ingen givet
 • 6
 • 1192
 • PDF

Joules lov - Rapport i Fysik

Dette er en fysikrapport om Joules lov. Vores hypotese var at når elektrisk strøm passerer gennem en modstand, vil der blive afgivet energi i form af varme til omgivelserne. Hvis temperaturstigningen og vandets masse måles, kan man ved beregninger eftervise Joules lov.

Formål:

Øvelsens formål er at eftervise Joules lov, som siger, at E = R * I^2 * delta(t), hvor E er den afgivne energi i komponenter, R er resistansen, I er strømstyrken og delta(t) er tiden hvori strømmen løber.

Indhold

- Formål
- Teori
- Hypotese
- Apparatur / materialer
- Opstilling
- Fremgangsmåde
- Empiriske data og databehandling
- Fejlkilder
- Diskussion
- Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde for Joules Lov:
 Forsøg 1:
Strømstyrken I indstilledes på 2A, og den styrke forblev under hele forsøget . Det der undersøgtes var sammenhængen mellem temperaturstigning t og tidsrum . Det blev gjort ved at aflæse temperaturen for hvert minut. Forsøget fortsattes i 5 minutter eller 300 sekunder.

 Forsøg 2:
I dette forsøg blev strømstyrken gjort I efterhånden større, med intervaller på 1A. Forsøget fortsattes indtil
4 A (ikke 5A, da det var for meget for strømstyrkestyrings-dimsen). For hvert strømstyrkeinterval kørte forsøget i 120 sekunder, hvorefter temperaturen aflæstes. Efter disse 120 sekunder, skiftedes vandet ud.
*NOTE: I Forsøg 2 blev starttemperaturen kun aflæst på ved den første strømstyrke, og denne starttemperatur er blevet brugt i alle 4 forsøg. derfor er den starttemperatur der er brugt til beregningerne i nogle tilfælde været for lav, hvis vandet ikke er kølet nok af... Køb adgang for at læse mere

Joules lov - Rapport i Fysik

[9]
Bedømmelser
 • 28-11-2012
  Givet af Studerende på 7. år
  Ok opgave dog med få mangler, men overordnet er det er god opgave.
 • 06-05-2002
  Udemærket opgave, mangler enkelte perspektiver.
 • 13-11-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Super, tak :-) .....
 • 06-11-2012
  Udemærket rapport :-)