SRP: Jordskælvet i Haiti i samfundsfag A og naturgeografi B

SRP: Jordskælvet i Haiti i samfundsfag A og naturgeografi B

Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i samfundsfag A og naturgeografi B. Emnet for opgaven er jordskævlet, der ramte Haiti i 2010. Opgaven redegør for, hvad et jordskælv er, og hvordan man måler størrelsen af jordskælv. Derudover undersøges årsagerne til, at katastrofen fik det omfang, den gjorde. Slutteligt kigges på det internationale samfunds reaktion på katastrofen, og hvad det internationale samfund kan gøre for at genopbygge Haiti. Opgaven bruger blandt andet begrebet "fejlslagen stat".

Obs. Abstract mangler.

Studienets kommentar

SRP'en har en række problemer:

Naturgeografidelen er meget kort og meget redegørende. Man kan spørge sig selv, om opgaven opfylder kravene til at bruge naturgeografi i en SRP. Her kunne man med fordel have været mere grundig i gennemgangen af jordskælv, måling af jordskælv og årsager til jordskælv.

Samfundsfagsdelen identificerer Haitis statsapparat som en primære årsag til, at katastrofen ramte Haiti så hårdt, selvom jordskælvet i virkeligheden ikke var så kraftigt. Man savner overvejelser om samfundsfaglig metode, for den bliver faktisk brugt. Sammenligningen med Japan er en form for komparativ metode, fordi man kigger på to lande, der bliver udsat for en katastrofe, men overkommer den meget forskelligt og forsøget at finde årsagerne til dette. Det fungerer godt.

Det er problematisk, at der bliver redegjort enormt meget for, hvad det internationale samfund kunne gøre for at afværge konsekvenserne af naturkatastrofen, og at der bliver hoppet rundt mellem mange forskellige emner. Der mangler et klart fokus: Hvis problemet i Haiti er dårlig regeringsførelse, kunne man komme med eksempler på tiltag, der kunne sikre bedre statsstyring. I grunden vil det sige, at man skal diskutere og analysere mere og redegøre mindre.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
2. Redegør for jordskælvet i Haiti i januar 2010
2.1. Hvad er et jordskælv
2.2. Hvad er richterskalaen
2.3. Hvor opstod jordskævet i Haiti i januar 2010
2.4. Hvilken styrke havde jordskælvet
2.5. Hvordan forudsiger man et jordskælv?
2.6. Hvilken forandring skete der med kontinentpladerne under jordskælvet?
2.7. Hvilke konsekvenser medførte jordskælvet i Haiti
3. Analyser årsagerne til katastrofens omfang, sammenlign evt. med en anden naturkatastrofe
3.1. Hvad er en fejlslagen stat?
3.2. Hvad er en stærk stat?
3.3. Den haitianske regerings sammenbrud efter jordskælvet
3.4. Haitis små fremskridt før jordskælvet kom
3.5. MINUSTAH’s arbejde før og efter jordskælvet
3.6. Det efterfølgende koleraudbrud
3.7. USA satte en bremser i for nødhjælpen
3.8. Jordskælvet i Japan 2011
3.9. Forskellen på de to jordskælv
4. Vurder hvordan det internationale samfund kan hjælpe ved naturkatastrofer i lande som Haiti?
4.1. Hjælpen fra de forskellige organisationer
4.2. FN fremstod som hovedkoordinator
4.3. Den kortsigtede hjælp
4.4. Den langsigtede hjælp
4.5. Det internationale samfunds arbejde indtil videre
4.6. The Washington Consensus
5. Konklusion
6. Litteraturliste

Uddrag

"Indledning:
Naturkatastrofer er en af verdens typiske årsager til kriserne, både på det politiske og det økonomiske plan. Katastrofernes omfang svinger ikke blot med hvilken kraft naturkatastrofen har haft, men også med hvilken status landet befinder sig i.

En naturkatastrofe i et rigt og velfungerende land, ses ikke lige så faretruende som en naturkatastrofe i et fattigt land. Dette skyldes, at et fattigt land med god tilnærmelse også kan være en fejlslagenstat. Dette gør, at staten sandsynligvis ikke vil kunne komme oven på igen efter en sådan katastrofe af dem selv.

I verden som vi har den i dag besidder enorme former af naturkræfter, såsom jordskælv. Jordskælv er med til, at skabe nogle af de største katastrofer som verden nogensinde har oplevet – men mennesker er uden kontrol til at styre dem. Men som det ser ud i dag, har verden bedre mulighed for at sikre sig inden jorden ryster under dem.

Teknologien har gjort at der kan udsendes advarsler inden at selve katastrofen indtræffer, men nogen gange er det simpelthen for sent. Jordens dynamik er ikke noget der kan styres af mennesket, og derfor kan vi heller ikke bestemme hvor hurtigt og hvor kraftigt et jordskælv skal være. Dette var tilfældet i Haiti d. 12. januar 2010.

Den haitianske befolkning havde ingen mulighed for at flygte da jordskælvet ankom. Forskerne havde først få minutter inden modtaget målinger om rystelser og derfor var det allerede for sent.

Men jordskælvet var ikke den eneste katastrofe der fandt sted på den lille caribiske ø. Jordskælvets følger blev katastrofale. Epidemier opstod og reducerede befolkningen endnu kraftigere, end den var blevet i forvejen.

Regeringen kollapsede, de lavede ikke den fornøjede hjælp som befolkning efterspurgte og der måtte andre organisationer til at tage hånd om den rystede stat.

Men hvad forårsagede egentligt jordskælvet i Haiti, og hvordan blev katastrofens omfang så stort som det gjorde? Hvordan kan det internationale samfund komme til hjælp ved denne form katastrofer?

Dette vil blive diskuteret i følgende opgave, hvor der vil være en geografisk gennemgang af jordskælvet og dets forekomst, samt en vurdering af det internationale samfunds hjælp på stedet og hvilken hjælp de kan bidrage med i fremtiden.

I det følgende vil jordskælvet i Haiti blive undersøgt vha. af en grundig redegørelse for jordskælv, herefter vil opgaven fokusere på katastrofens omfang og give en grundig indføring i hvorfor årsagerne gjorde omfanget så stort.

Derudover vil opgaven analysere omstændighederne omkring det internationale samfund hjælpearbejde og slutteligt vil der blive konkluderet på, hvordan staten skal komme igennem katastrofen, med en vurdering om hvordan det internationale samfund kan hjælpe dem."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Jordskælvet i Haiti i samfundsfag A og naturgeografi B

[10]
Bedømmelser
 • 05-04-2013
  Rigtig fin opgave. Den giver et godt overblik, den er omfattende og jeg synes at kontrasten mellem fagene er rigtig fin!
 • 21-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Indeholder meget relevant materiale. God hjælp til AT-årsprøven - giver baggrundsviden.
 • 12-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Hjalp mig med at få en god start på min SRP.
 • 21-04-2014
  rigtig god inspiration!