SOP om Japan efter 1990 i IØ og Historie

SOP om Japan efter 1990 i IØ og Historie

SOP om Japan og den japanske økonomiske situation efter 1990'erne, med opgaven udarbejdet i International Økonomi A og Historie B - i opgaven gør jeg bl.a. rede for udvikling som fandt sted i 1990'erne, hvorfor det kaldes "det tabte årti", og giver en generel karakteristik af det japanske marked og kultur.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for udviklingen i Japan efter 1990. Kom i denne forbindelse ind på politiske, økonomiske og kultralle forhold.
Derefter ønskes en analyse af den økonomiske udvikling i 1990erne ”Det tabte årti” i japansk økonomi.
Til sidst ønskes en vurdering af den japanske økonomis aktuelle og fremtidige muligheder og begrænsninger.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Opgaveformulering 2
Indledning 2
Japan 3
Udvikling i Japan efter 1990 3
Det tabte årti 5
Japans kultur 9
Japans aktuelle økonomi 12
Japans fremtids planer 14
Konklusion 15
Kildeliste 16
Bilag 17

Uddrag

"Indledning:

I min opgave vil jeg undersøg den japanske økonomiske udvikling. Det har jeg fundet interessant, da Japan har verdens tredjestørste økonomi efter Kina og USA.

Japan havde oplevet lignende finanskrise i 1990`erne, som USA og resten af Europa oplevede i løbet af 2008. Jeg vil gerne komme ind på de udviklinger der har været i Japan efter 90`erne indenfor det politiske, økonomiske og kulturelle forhold.

I min rapport prøver jeg at analysere mig frem til, hvilket konsekvenser ”Det tabte årti” havde for det japanske samfund. Jeg vil runde opgaven af med, at beskrive Japans nuværende økonomiske situation og dets fremtidige muligheder.

Jeg vil gennem diverse bøger, artikler og statistikker, prøve at give læsere en bedre forståelse af den økonomiske udvikling i Japan, hvordan Japan er gået fra den økonomiske optur til den store krise i 90`erne."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Japan efter 1990 i IØ og Historie

[5]
Bedømmelser
 • 12-12-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Udemærket opgave. Afsnittet om fremtidige muligheder er dog kort.
 • 05-05-2013
  fsdfsdfsdf sdf sdff sdsd fsdf sdfsd fsdf ds f
 • 09-04-2015
  lækkert, godt inspiration, tak!
 • 08-10-2013
  suuuuper god opgave22

Materialer relateret til SOP om Japan efter 1990 i IØ og Historie.