Japan | Kulturanalyse

 • Andet 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 4
 • 1072
 • PDF

Japan | Kulturanalyse

Miniprojekt
EVU 4. semester Øk./adm.
Niuernermik Ilinniarfik

Selve opgaven er en kulturanalyse af Japan. Den kan sagtens bruges som udgangspunkt, hvis det er, at man skal møde sine japanske handelspartnere for første gang.

Japansk adfærd (”Den måde folk opfører sig på”).

Elevens kommentar

Ikke helt komplet. Mangler at skrive noget om:

Japanske normer
Værdier
Religion

Uddrag

Japan er en øgruppe med omkring 3.400 øer af hvilke Hokkaido, Handoikoku og Kyushu er de vigtigste. Landskabet er bjergrigt, vulkansk og præget af de såkaldte japanske Alper. Da 85% af landet er dækket af ubeboelige bjergegne, bor 40% af befolkningen på kun 1% af landets territorium på de langstrakte lavtliggende om-råder ud mod Stillehavet. I disse områder findes nogle af jordens største befolk-ningstætheder, der alle steder ligger på over 1.000 indb./ km2.
Klimaet er subtropisk i syd, tempereret i den centrale del af landet og koldt i nord. I havet omkring Japan støder to store havstrømme sammen. Den ene varm, den anden kold, hvilket er gunstigt for fiskeriet, der er et af fundamenterne i landets økonomi. Landbruget i lavlandet er intensivt og mekaniseret. De vigtigste afgrø-der er ris, soya og grøntsager. Mineralressourcerne er begrænsede. Landet er højt industrialiseret og har en omfattende udenrigshandel. Eksporten består over-vejende af industriprodukter og importen af råstoffer. De væsentligste miljøproblemer er luftforureningen - især i de største byer, Tokyo, Osaka og Yo-kohama -, syreregnen og forureningen af mange kystområder.
Folket: 98,9% af befolkningen er japanere, 0,5% koreanere, 0,2% kinesere og 0,1% brasilianere (1995)
Religion: 51,3% praktiserer shinto'ismen, 38,3% buddhisme, og 1,2% kristendom (1992)
Sprog: Japansk
Politiske partier: Regeringskoalitionen består af det Liberalt Demokratiske Parti (LDP), Japans Socialdemokratiske Parti (SDPJ) og Det nye parti Sakigake. Siden 1994 er Partiet for japansk Fornyelse, Komeito, i opposition. Den øvrige opposi-tion består af Socialist-partiet og Kommunistpartiet.
Sociale organisationer: Japans Landsorganisation har 4,5 millioner medlemmer
Officielt navn: Nihon... Køb adgang for at læse mere

Japan | Kulturanalyse

[13]
Bedømmelser
 • 17-10-2003
  Det er en rigtig god opgave som er meget omfattende!
 • 31-03-2003
  ok..
 • 09-12-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  HJalp overhovedet ikke..
 • 13-09-2008
  Det er en fint opgave med meget info