SRP om J.S. Bach i Musik A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Musik A)
 • 12
 • 22
 • 9457
 • PDF

SRP om J.S. Bach i Musik A og Historie A

SRP om Bach i Musik A og Historie A - Opgaven handler om J.S. Bach, hans musik og den tid han levede i.
I denne forbindelse indgår analyser af "Air" Fra 3. orkestersuite, Contrapunctus I fra Die Kunst Der Fuge, samt uddrag af Johannespassion.

Det primære spørgsmål var: "J.S. Back: Musikalsk Geni underlagt Censur?"

I opgaven indgår en række musikalske, harmoniske og historiske analyser, samt koblinger til samtiden, med det formål at kaste lys over Bach's kunstneriske evner, samt samtidens opfattelse af disse.

Elevens kommentar

Bilag og begrebsliste er ikke vedlagt. Kildehenvisninger og noter er heller ikke ordnet i denne version.

Studienets kommentar

Ingen bilag, begrebsliste, kildehenvisninger eller noter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1 Indledning 3
2 Introduktion til J. S. Bach i barokken 4
2.1 Historisk Baggrund og Teologien 1700-1750 5
2.1.1 De Musikalske Genrer i Barokken 6
2.1.1.1 Kantate 6
2.1.1.2 Oratorium og Passion 7
2.1.1.3 Fuga 7
2.1.1.4 Suite 9
3 Analyse af udvalgte værker 9
3.1 Air fra 3. Orkestersuite i D-dur BWV 1068 9
3.1.1 Form- og Instrumentalanalyse 9
3.1.2 Harmonisk Analyse 9
3.1.3 Melodisk Analyse 10
3.1.4 Historisk Analyse 11
3.2 Contrapunctus I fra Die Kunst der Fuge i D-mol BWV 1080 12
3.2.1 Form- og Instrumentalanalyse 12
3.2.2 Modulations- og Temaanalyse 12
3.2.3 Historisk Analyse 14
3.3 Udvalgte Uddrag af Johannespassion BWV 245 15
3.3.1 Indgangskor 15
3.3.2 Første recitativ, første korsvar, andet recitativ, første koral og anden arie 16
3.3.3 Historisk/Kildekritisk Analyse 17
4 Den Religiøse og Politiske Betydning 19
5 Konklusion 21
6 Litteraturlise 22
7 Bilag I-VI Vedlagt

Uddrag

"Der er mange spekulationer om J. S. Bach og omkring de forhold under hvilke han arbejde. Ligeledes har der også været diskussion om en højere mening i Bachs musik.

Begge emner vil jeg forsøge at belyse, primært ved hjælp af kildemateriale, oversat fra tysk til engelsk, fra omkring 1700 og frem til omkring 1760, fra bogen ”The Bach Reader – A Life of Johann Sebastian Bach in Letters and Documents” redigeret af Hans T. David og Arthur Mendel, fra 1946, da disse kilder giver den bedste indsigt i forholdende og i tiden, samt bogen ”The Cambridge Companion to Bach” fra 1997, redigeret af John Butt, som beskriver Bachs forhold til kirken og belyser diskussionen om det metafysiske i Bachs musik.

For overskuelighedens skyld har jeg delt min opgave op i hovedoverskrifter, underoverskrifter og igen underoverskrifter til udvalgte underoverskrifter.

Jeg har valgt at beskrive Bachs arbejdsforhold, ud fra breve skrevet af Bach selv og dokumenter som er vidnesbyrd om forholdende, og derefter fortolke dem ud fra en historisk kontekst og med vægt på den musikhistoriske arv og kontekst under hvilken Bach skrev sine værker, samt en beskrivelse af de musikalske genrer som gjorde sig gældende for Bachs musik.

Fokuspunkterne ligger på årerne 1717-1723 hvor han arbejdede i Kötchen og skrev sin verdslige musik og 1723-1750 som er i Leipzig, hvor han komponerede nogle af sine største kirkelige værker og fugaer.

I mine musikanalyser har jeg valgt at analysere Bachs ”Air” fra 3. orkestersuite, for at belyse hans verdslige musik og om den nu også var helt verdslig, samt den måde han skaber harmonier på, for derefter at sætte den i en historisk kontekst.

Det bliver efterfulgt af en analyse af Bachs Contrapunctus I fra Die Kunst der Fuge, som er et teknisk værk, for at uddybe Bachs fugateknik, med fokus på modulation, på musikalske temaer i kontekst med opbygningen - efterfulgt af den historiske sammenhæng.

Som sidste analyse har jeg valgt at analysere udvalgte passager af Johannespassionen, for at undersøge Bachs kirkemusik, i sær med fokus på de teknikker Bach bruger for at gøre sin musik religiøs, og med en fortolkning af musikken, efterfulgt af en kildekritisk analyse af et brev skrevet af Bach til direktionen i Leipzig og et dokument fra konsistoriet i Leipzig.

Derudover vil jeg lægge fokus på Bachs rebelskhed i forhold til de påbud han får fra kirken og sine arbejdsgivere.

Jeg har med vilje valgt ikke at analysere et katolsk værk, da fokus er lagt på Bachs protestantiske musik.
Afslutningsvis vil jeg diskutere om der er noget ”højere” i Bachs musik, med henvisning til Douglas R. Hofstadters ”Gödel, Escher, Bach – et evigt gyldent bånd.”

Bilag I er et begrebskort, hvor de begreber, som undertegnede har vurderet behøver uddybning, bliver forklaret."... Køb adgang for at læse mere

SRP om J.S. Bach i Musik A og Historie A

[1]
Bedømmelser
 • 07-12-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  God til inspiration. Jeg har ikke samme emne, men det er godt, at kunne se, hvordan det skal gøres :)