Jødeforfølgelse - AT synopsis

Jødeforfølgelse - AT synopsis

En AT-synopsis om jødeforfølgelse, fag: Tysk/Historie

Emne: Tyskland i 30'erne og 40'erne
Vi har valgt at beskæftige os med jødeforfølgelsen.

Problemformulering
Hvordan og hvorfor ændrede anden verdenskrig jødernes tilværelse?
Hvad var grundlaget for nazisternes jødeforfølgelse?
Hvordan reagerede samfundet og den almindelige borger på jøderne og forfølgelserne under krigen?

Problemstilling
1. Hvad er nationalsocialisme? Hvilken ideologi stod bag ændringen af jødernes tilværelse?
2. Hvordan foregik forfølgelserne?
3. Hvordan reagerede de tyske borgere, og hvordan var de med til at ændre jødernes tilværelse?
4. Hvorfor lykkedes det at få ideologien gennemført?

Indhold

Problemformulering
Problemstilling
Materialer
Metoder & teorier
Delkonklusioner
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Delkonklusioner:

Ad 1: Nationalsocialismen er en ideologi om en stærk stat med en stærk leder. Den opstod i tyskland efter 1. verdenskrig. Den har mange ligheder med fascismen. Nationalsocialismen er i korte træk bygget på racisme og antisemitisme. Hitler blev Tysklands stærke leder, og fik gennemtrumfet nationalsocialismen i 1930'erne.

Ad 2: Jødeforfølgelsen, som resulterede i udryddningen af 6 millioner jøder, var en længere ”proces” som indebar både fordrivelser, undertrykkelser og udryddelser. Jøderne blev både udsat for hård psykisk vold, og hård fysisk vold i form af de velkendte masseudryddelser i koncentrationslejre. Vi ser eksempler på... Køb adgang for at læse mere

Jødeforfølgelse - AT synopsis

[10]
Bedømmelser
 • 29-05-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Supergodt med fokus på både hermeneutisk metode og kildekritik. Fik helt klart størst inspiration af delen om metoder og teorier. Dog ville det være rart hvis i kunne skrive en evt. titel på jeres historie-kompendie eller titler til teksterne deri, da jeg selv sidder og har brug for kilder som dem.
 • 12-01-2010
  denne opgave var rigtig god
 • 28-11-2013
  Rigtig god og meget inspirerende
 • 12-04-2013
  Givet af Studerende på 10. år
  Det er en god problemformulering jeg kunne hente inspiration fra :-)