Jævn Cirkelbevægelse

 • STX 3.g
 • Fysik A
 • Ingen givet
 • 12
 • 2712
 • PDF

Rapport: Jævn Cirkelbevægelse

Dette forsøg og bearbejdelsen af denne rapport er foretaget med henblik på at verificere udtrykket for centripetalkraften i en jævn cirkelbevægelse.

Lærers kommentar

Super arbejde. Det eneste sted du har problemer er din gennemgang af fejlkilder og usikkerheder som du blander lidt sammen.

Indhold

Formål:
Udstyr
Procedure
Teori
Målinger
Resultater
Udregninger
Sammenligning
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Procedure

Henriches centrifugalapparat består af en skinne hvorpå en vogn kan bringes i en jævn
cirkelbevægelse, når skinnen er anbragt på eksperimentalmotoren. Vognen er med en
tynd tråd forbundet med en fjedervægt, der er anbragt lodret over skinnens omdrejningsakse.
Vognens masse kan varieres ved at påmontere lodder.

I modsatte ende af skinnen findes en modvægt, således at skinnen kan sættes i vater uanset den på vognen
påfyldte masse. Om den er i vater tjekkede vi med et vaterpas. Radius i cirkelbanen, som vognen følger ved skinnens rotation kan aflæses på en meterstok, der er anbragt

under vognen på skinnen. Bringes skinnen til at rotere med konstant vinkelhastighed, vil vognen følge en cirkelbane med radius bestemt ved, at snortrækket, som aflæses på fjedervægten, er den for cirkelbevægelsen nødvendige centripetalkraft. Omløbstiden TMÅLT bestemmes ved, at man med et stopur måler tiden for 50 omløb.

Til dette formål, er der på skinnen påmonteret en papskive der rammer mod en til formålet opsat trefod, så man
ved at tælle anslagene (50 i dette tilfælde) kan få en mere nøjagtig værdi end hvis man skulle tælle omgange hver gang skinnen passerede én. Radius i cirkelbevægelsen bestemmes ved, at man med stillestående skinne trækker vognen ud langs målestokken til fjedervægten viser det samme som under rotation. For hver værdi af masse af vogn+lodder (150g, 200g, 250g, 300g) udføres forsøget med 4 forskellige vinkelhastigheder, hvilket opnås ved at regulere på spændingskildens indstilling, hvorpå eksperimentalmotoren er monteret (på spændingskilden er desuden monteret et voltmeter, så man ikke overskrider eksperimentalmotorens maximale spænding, der i dette tilfælde var 12 volt).

Det er formålstjenligt at vælge ”pæne” værdier således, at fjedervægten viser nemt aflæselige værdier, da der er ret store fejlkilder forbundet med aflæsningen af
en sådan. Vi valgte: 1N, 1½N, 2N, 2½N. Målingerne forefindes i afsnittet ”Målinger”... Køb adgang for at læse mere

Jævn Cirkelbevægelse

[21]
Bedømmelser
 • 30-10-2001
  flot opgave..ret mange forklaringer og formeludledninger.mangler evt lidt flere fejlkilder.
 • 25-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Hjælper meget, når man selv skal til at skrive en rapport
 • 28-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Dette er en stor hjælp!
 • 23-03-2014
  Rigtig god opgave, som virkelig er brugbar!