SRP: Israel-Palæstina Konflikten og intifadaerne | His A og Samf A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 34
 • 10476
 • PDF

SRP: Israel-Palæstina Konflikten og intifadaerne | His A og Samf A

SRP om Israel-Palæstina konflikten, skrevet med brug af fagene Historie A og Samfundsfag A, hvor jeg i opgaven bl.a. gør rede for baggrunden for konflikten, og hvordan situationen ser ud i dag, og hvordan denne har udviklet sig. Herudover kigger jeg på de to intifadaer, og terrorismens tilstedeværelse i konflikten.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract. 1
Indledning. 3
Den historiske baggrund for den første palæstinensiske intifada 1987-93. 4
Starten – konfliktens begyndelse. 4
PLO's rolle i årene forud for intifadaen. 5
Politikken i Israel i årene op til intifadaens begyndelse. 6
Hvilke forskelle og ligheder er der at finde i de to intifadaer, hvad var årsagerne til deres opståen, og hvilke konsekvenser førte de med sig? 8
De politiske aftaler i årene efter den første intifada – en fiasko? 9
De socioøkonomiske kår. 11
Mediernes rolle. 12
Årsagsforklaringer på de to intifadaers opståen. 14
Forskelle på de to intifadaer. 14
Intifadaernes konsekvenser. 15
Hvilke konsekvenser har de to intifadaer på terrorismen i Israel/Palæstinakonflikten, og kan man ud fra en afgrænset definition på terrorisme afgøre, hvorvidt intifadaerne var terrorisme eller ej? 17
Hvad er terrorisme? 17
Terrorismemodeller. 19
Olivengrenen og geværet. 20
Netanyahu's tale i Washington den 10. juli, 1996. 21
En tredje palæstinensisk intifada i sigte? 23
Konklusion. 24
Litteraturliste. 25
Bilag 1: ”De tre cirkler”. 26
Bilag 2: ”Sammenhæng mellem styreform og graden af terrorisme”. 27
Bilag 3: ”Hovedtrusler og sammenhængen mellem dem”. 28
Bilag 4: ”Arafats tale i FN, 1974”. 29
Bilag 5: ”Uddrag af Netanyahu's tale i Washington, 1996”. 31

Uddrag

"Indledning:
Mange voksne verden over husker de stenkastende palæstinensiske drenge fra 1987. Det var starten på den første palæstinensiske intifada, der via medierne blev en sag hele verden fulgte.

Ligeledes huskes de senere hen grusomme selvmordsbombeangreb, der i høj grad prægede den anden palæstinensiske intifada, hvis opstart gik hånd i hånd med det nye årtusinde. Dødstal, ødelæggelser og voldsomme billeder fra den første og anden intifada blev vist i medierne, som derigennem gjorde verden opmærksom på, hvad der foregik.

Hvorfor, fandt disse intifadaer sted, og hvilke konsekvenser førte de med sig? Det er baggrunden for disse handlinger, årsagsforklaringer dertil samt konsekvenser deraf, der vil blive analyseret og konkluderet på i denne opgave. Derudover vil der, ud fra disse konsekvenser, være en diskussion om, hvilken betydning de to intifadaer har haft på terrorismens indflydelse i Israel/Palæstina konflikten.

I diskussionen vil der blive opstillet en definition på terrorisme, og denne relateres derefter til de to intifadaer. Dette for at kunne konkludere på, hvorvidt disse palæstinensiske oprør kan betragtes som værende terrorisme eller en kamp for frihed og bedre kår."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Israel-Palæstina Konflikten og intifadaerne | His A og Samf A

[2]
Bedømmelser
 • 15-12-2016
  Givet af Studerende på 9. år
  Opgaven er god. Redegørelsen var rigtig god. Der mangler enkelte formalia.
 • 26-06-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Rigtig god opgave, tak for hjælpen