Isolering af et organisk stof

 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 3
 • 485
 • PDF

Isolering af et organisk stof

Opgaven indeholder opgave 3 fra eksamenssættet august 2000 - Isolering af et organisk stof

Beregn koncentrationen af anilin i opløsningen

Beregn pH for opløsningen ved 25 C.

Vis, at koncentrationen af anilin i vandfasen er 0,0160 M. Marker på et bilag, hvordan kurven er udnyttet.

Beregn KF

Begrund, at ekstraktionen af anilin over i etherfasen vil være væsentlig mindre effektiv, hvis vandfasen er stærkt sur.

Uddrag

I forbindelse med synteser har man ofte brug for at isolere et organisk stof fra en uorganisk fase. Dette kan ske ved udrystning med et organisk opløsningsmiddel. Anilin, C6H5NH2, fremstilles i basisk vandig opløsning. Den vandige opløsning udrystes med ether, og en stor del af anilinet opløses i etherfasen, hvorfra det kan isoleres. Mængden af anilin, der opløses i etherfasen, bestemmes af fordelingsforholdet, KF, som er ligevægtskonstanten for følgende ligevægt:
C6H5NH2(aq)  C6H5NH2(ether)
For at bestemme KF udfører man et forsøg... Køb adgang for at læse mere

Isolering af et organisk stof

[9]
Bedømmelser
 • 26-03-2012
  Svarer ikke på spørgsmålene. Specielt ikke opg. e - her giver hun bare en lille opsummering af selve spørgsmålet. I opg. d) bruges en underlig formel.
 • 30-10-2011
  opgaven er fint opstillet og er fint beskrevet,
 • 16-04-2014
  Lige hvad jeg havde brug for! tak!
 • 11-11-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god besvarelse