Islamisk Fundamentalisme - Opgave i Religion

 • HF 2. år
 • Religion C
 • 10
 • 13
 • 4595
 • PDF

Islamisk Fundamentalisme - Opgave i Religion

Dette er en opgave i religion om Islamisk fundamentalisme.

De behandlede tekster er skrevet af tre forskellige egyptiske ledere og dermed ud fra tre forskellige fundamentalistiske islamiske bevægelser. Sammenholdt viser teksterne at der er en udvikling i fundamentalismen. Belysningen af islamisk fundamentalisme og jahiliya skal tjene til bedre forståelse af disse begreber. Årsager til fundamentalismen skal give et historisk perspektiv til begrebets opståen og tolkningen af fundamentalismens rolle i terror skal påpege nogle af de virkemidler, der tages i brug for at opildne til terror.

Indhold

I. Indledning

II. Analyse og fortolkning
1. Hasan al-Banna
2. Sayyid Qutb
3. Muhammad Faraj

III. Belysning af:
1. Islamisk fundamentalisme
2. Begrebet jahiliya

IV. Årsager til fundamentalisme

V. Tolkning af fundamentalismens rolle i terrorisme

VI. Konklusion

VII. Litteraturliste

Uddrag

Religion er et fascinerende emne og kendskab til dette emne kan hjælper os til at forstå nogle af de problemer, der skaber de multinationale konflikter, man dagligt hører om. En del af disse konflikter omhandler spændinger mellem det vestlige og det islamiske samfund. Disse spændinger bunder i manglende kendskab og ikke mindst manglende tolerance og accept af modpartens religion og kultur. Der vil kunne nævnes mange eksempler på dette, men jeg vil kun nævne et, nemlig den verserende sag omhandlende avisen, Jyllands-Posten, der har trykt tegninger, der karikerer profeten Muhammed. Jyllands-Posten har, på den ene side, udvist stor intolerance mod islam ved at udgive disse blasfemiske billeder af profeten, men på den anden side har den islamiske verden udvist manglende forståelse for, at vort lands presse er uafhængig af staten og manglende accept af vores ytringsfrihed... Køb adgang for at læse mere

Islamisk Fundamentalisme - Opgave i Religion

[2]
Bedømmelser
 • 05-12-2015
  Ikke særlig brugbart.............
 • 17-05-2015
  Det er en god inspiration!