Iskerneboringer - Rapport om Istid og Temperatur

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 12
  • 6
  • 1844
  • PDF

Iskerneboringer - Rapport om Istid og Temperatur

Dette er en rapport om iskerneboringer, hvor vi undersøger Jordens temperatur og gennemgår en række teorier for, hvorfor der opstår istider.

Lærers kommentar

Min lærer skriver: "Det er en meget grundig besvarelse hvor du kommer rigtig godt omkring de faktorer der er vigtige i klimadebatten. Flot!"

Indhold

1) Fremlæg beviser for Jordens temperatur ud fra de grafer, vi har arbejdet med i de sidste to lektioner om iskerneboringer.
2) Hvorfor svinger graferne – og kan de fortsætte med at svinge ud i fremtiden?
3) Hvordan laver man en istid?

Uddrag

Jordens temperatur i et længerevarende perspektiv kan af naturlige årsager ikke bestemmes direkte, så Jordens temperatur må bestemmes indirekte, gennem de spor, som temperaturen har sat sig. Et sådant indirekte spor er iskerneboringer et eksempel på. Disse er nemlig anvendelige i denne sammenhæng, da det ud fra disse er muligt at bestemme temperaturen. En måde at gøre dette på er ved at bestemme isens isotopsammensætning i forhold til den procentvise fordeling af let vand og tungt vand, kaldet deuterium.

Begrundelsen herfor er, at 99,7% af alle vandmolekyler i havene er af typen 1H, altså let vand, og den resterende del består altovervejende af den tungere isotop deuterium 2H, som har en kernepartikel, en neutron, mere let vand. Da den tungere deuterium netop er omkrig dobbelt så tungt, omkrig de 2u, som almindelig vand medfører det, at deuterium har sværere ved at fordampe end let vand. Herfor er indholdet af deuterium lavere, når vandet overgår til gasform som sky ved dampning end i fastform som havvand... Køb adgang for at læse mere

Iskerneboringer - Rapport om Istid og Temperatur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Iskerneboringer - Rapport om Istid og Temperatur.