Irakkrigen | Synopsis | AT

Irakkrigen | Synopsis | AT

Problemformulering

I 2003 gik en koalition med USA i spidsen ind i Irak. Hvilke argumenter havde man fra amerikansk og fra dansk side for invasionen af Irak, og hvilken betydning har krigen haft i en international kontekst.

Problemstilling
a. Hvordan er forløbet op til Irak-krigen, og hvilke aktører spillede en rolle her?
b. Hvordan argumenteres der i teksterne A og B i forhold til deltagelse i krigen?
c. Hvilke appelformer bruges der i de to taler og hvordan hænger dette sammen med kommunikationssituationen?
d. Hvilke ressourcegrundlag havde Irak i 2003? Hvordan blev det forvaltet?
e. Hvordan påvirkede handelsboykottet af Irak den almene irakers hverdag i 2003?
f. Undersøg hvilke udenrigspolitik, der ligger bag USA's og Danmarks deltagelse i krigen.
g. Diskuter hvordan man kan forklare USA's ”enegang” i Irak-krigen? Og hvilke fremtidsscenarier rejser dette (inddrag overvejelser om aktører som USA, Kina, EU og FN).

Indhold

Titel side 2
Fagkombination side 2
Indledning side 2
Problemformulering side 2
Problemstilling side 2
Delkonklusion side 4, 5, 6
Diskussion side 6
Konklusion side 6
Litteraturliste side 7
Bilag side 8

Uddrag

Forløbet op til Irak-krigen i dag, begyndte allerede i 1979, da et strengt USA fjendtlig præstestyre overtog magten i Iran og afsatte den USA venlige Shah. Fra 1979-1981 blev USA's ambassadepersonale holdt som gidsler, uden mulig¬hed for USA at agere og det blev set som ydmygelse af denne: verdens største supermagt.
I 1980-88 fandt Første Golfkrig sted, mellem Iran og Irak. Kemiske våben blev taget i brug af Irak og mindst 1½ million mennesker døde. USA så tilfreds på, mens Irans ambition om udvidet dominans af regionen blev bremset og støttede derfor også Irak med både penge og efterretninger. I 1988 ville den kurdiske befolkning gøre oprør mod Saddam Hus-sein, med håb om at USA og allierede ville støtte oprøret, men oprøret blev slået hårdt ned på af Saddam Hussein. Den 2. August 1990 invaderede Irak den olierige stat Kuwait, I den tro at de havde USA's støtte. Angrebet blev fordømt af FN og USA med allierede, som nu Anden Golfkrig, fik til opgave at få Irak ud af Kuwait. Sejrsherrerne undlod dog at afsætte Saddam, igen med frygt for en styrket Iransk magt. FN bestemte derefter, at ... Køb adgang for at læse mere

Irakkrigen | Synopsis | AT

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.