SRP om Irak-krigen i 2003 i Samfundsfag A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 26
 • 10445
 • PDF

SRP om Irak-krigen i 2003 i Samfundsfag A og Historie A

Studieretningsprojekt (SRP) med Samfundsfag A som hovedfag og Historie A som inddraget fag.
Opgaven arbejder med USA's bevæggrunde for invasionen af Irak i 2003 samt neokonservatismens indflydelse på dette. Desuden diskuteres krigens effekt på internationale politiske system.

Opgaveformulering

1) En undersøgelse og vurdering af, hvilken indflydelse neokonservatismen havde på invasionen
- Her vil mit datagrundlag primært være en komparativ analyse af Bush doktrinen og The Project for a New American Centurys rapport fra september 2000.
2) En undersøgelse af USA's mulige bevæggrunde for at invadere Irak i 2003
- Her er mit datagrundlag mere varieret og bygger på en blanding af faktuelle oplysninger og diverse subjektive kilder.
3) En diskussion af, hvilken betydning diskussionen af Irak i 2003 har haft for det internationale politiske system

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2

Kort gennemgang af metode og teori 3

Undersøgelse og vurdering af neokonservatismens indflydelse på invasionen af Irak i 2003 4
Neokonservatismen i kort historisk perspektiv 4
De neokonservatives synspunkter 5
Neokonservatismens indflydelse på den amerikanske udenrigspolitik med særligt fokus på invasionen af Irak i 2003 7
Neokonservatismens sammenhæng med klassiske teorier inden for international politik 10
Opsummering og delkonklusion 11

Undersøgelse af USA's mulige bevæggrunde for at invadere Irak i 2003 12
USA's realistiske bevæggrunde 12
USA's idealistiske bevæggrunde 16
Opsummering og delkonklusion 17

Diskussion af hvilken betydning invasionen af Irak i 2003 har haft for det internationale politiske system 17
Konklusion 20
Afsluttende bemærkninger 21
Litteraturliste 22
Bøger 22
Tidsskrifter 22
Hjemmesider 22
Supplerende læsning 26

Uddrag

Indledning:
Saddam Hussein var Iraks præsident fra 1979 til 2003 – den amerikansk indledte krig i marts 2003 var den sidste af en lang række krige, som Irak og dets leder gennem 30 år var involveret i.

Efter en længere mislykket krig mod Iran var Irak var så godt som fallit, og derfor forsøgte Saddam i august 1990 at invadere det olierige Kuwait. Seks måneder senere blev han under Golfkrigen fordrevet af en amerikansk ledet koalitionsstyrke under FN.

Irak fik ordre på at destruere alle sine masseødelæggelsesvåben (herunder muligvis atomvåben). I det sydlige og nordlige Irak blev der indført flyveforbudszoner, og der blev indført økonomiske sanktioner, fordi det internationale samfund havde mistanke om, at Irak ikke fulgte ordren.

Herefter fulgte 12 svære år for det irakiske folk, hvor Saddam Hussein stod svækket pga. landets fattigdom og den konstante trussel om at blive angrebet fra Vesten. Han var en trussel mod sin egen befolkning, som han terroriserede.

Den anden Irak-krig blev indledt den 20. marts 2003, hvor amerikanske tropper angreb Irak. Den artikulerede begrundelse for angrebet var fra USA's side blandt andet, at Saddam Hussein var i besiddelse af de føromtalte våben, samt havde forbindelser til terrornetværket al Qaeda.

USA påstod, at Saddam Hussein havde mulighed for at angribe Vesten med disse våben inden for et meget kort tidsrum. Den amerikanske præsident George W. Bush , støttet af den engelske premierminister Tony Blair, mente, at det var nødvendigt at tage de fornødne skridt og angribe Saddam Hussein, før han ville kunne angribe Vesten med masseødelæggelsesvåben.

I FN var der ikke flertal for krigen. Den blev derfor gennemført uden FN-mandat, men med støtte fra blandt andre Storbritannien og Danmark i the coalition of the willing.

Relativ kort efter invasionen af Irak stod det klart, at Irak ikke besad masseødelæggelsesvåben. Endvidere begyndte en række kritikere med tiden at argumentere for at andre, ikke artikulerede begrundelser, lå bag invasionen på Irak.

Jeg vil i denne opgave nå frem til, at der er grundlæggende forskel på USA's artikulerede begrundelse for at gå i krig, og den reelle årsag til krigens begyndelse. De neokonservative havde stor indflydelse på initieringen af krigen, og som jeg vil påvise i opgaven, har de neokonservatives realistiske tilgang til international politik haft afgørende indflydelse... Køb adgang for at læse mere

SRP om Irak-krigen i 2003 i Samfundsfag A og Historie A

[10]
Bedømmelser
 • 16-05-2011
  Nu har jeg kun historie og samf. på b-niveau så utrolig fyldestgørende!
 • 12-01-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god og brugbar opgave med mange relevante pointer!
 • 20-11-2012
  Kan helt sikkert anbefales.
 • 14-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Good inspiration!!!!!!!!!!!!