Irak-krigen | AT synopsis

Se flere bedømmelser 5 5 5 5 5 5 (2 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 2.g

Fag

AT - Almen studieforberedelse (Historie A, Engelsk A)

Karakter

Ingen givet

Antal sider

5

Antal ord

717

Filformat

Word2007

Irak-krigen | AT synopsis

En komplet synopsis baseret på de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter som uddybes i en mundtlig præsentation.

Problemstillinger:
1. Hvad var årsagen til Irak krigen?
2. Hvilken form for optakt har der været?
3. Var der flere end et enkelt konkret argument for invasion?
4. Hvordan fik præsident Bush støtte til invasionen?
5. Hvorfor blev Invasion netop valgt som en løsning?
6. Hvordan er situationen i Irak i dag?

Det er AT6 Forløb med 2 kombineret fag
Engelsk A og Historie A.

Studienets kommentar
Opgaven opfylder ikke formkravene til en AT-synopsis.

Uddrag
Materialevalg

Jeg har valgt at bruge internettet til at besvare det humanistiske og det samfundsvidenskabelige i min problemformulering.
Jeg har også brugt diverse grundbøger til at finde de relevante metoder. Grunden til, at nettet er blevet en af min hovedkilde er, at der er masser af forskellige artikler om stoffet, og man ser emnet fra forskellige perspektiver, dog skal man være påpasselige med kilder fra nettet.
Jeg har desuden undersøgt samfundsvidenskabelige teorier om udviklingen og optakten til krigen.
På den måde kan vi selv smede alle informationerne sammen til en fornuftig synopsis... [læs mere nu]