Irak-krigen | AT synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Irak-krigen | AT synopsis

En komplet synopsis baseret på de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter som uddybes i en mundtlig præsentation.

Problemstillinger:
1. Hvad var årsagen til Irak krigen?
2. Hvilken form for optakt har der været?
3. Var der flere end et enkelt konkret argument for invasion?
4. Hvordan fik præsident Bush støtte til invasionen?
5. Hvorfor blev Invasion netop valgt som en løsning?
6. Hvordan er situationen i Irak i dag?

Det er AT6 Forløb med 2 kombineret fag
Engelsk A og Historie A.

Studienets kommentar

Opgaven opfylder ikke formkravene til en AT-synopsis.

Uddrag

Materialevalg

Jeg har valgt at bruge internettet til at besvare det humanistiske og det samfundsvidenskabelige i min problemformulering.
Jeg har også brugt diverse grundbøger til at finde de relevante metoder. Grunden til, at nettet er blevet en af min hovedkilde er, at der er masser af forskellige artikler om stoffet, og man ser emnet fra forskellige perspektiver, dog skal man være påpasselige med kilder fra nettet.
Jeg har desuden undersøgt samfundsvidenskabelige teorier om udviklingen og optakten til krigen.
På den måde kan vi selv smede alle informationerne sammen til en fornuftig synopsis... Læs mere

Irak-krigen | AT synopsis

[2]
Bedømmelser
  • 17-05-2011
    meget fin opgave som sagtens kan bruges!
  • 20-11-2012
    kan klart anbefales!