Ionforbindelser: Ionforbindelse eller ej - Rapport i Kemi

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • 10
 • 6
 • 1347
 • PDF

Ionforbindelser: Ionforbindelse eller ej - Rapport i Kemi

Rapporten undersøger polariteten for bl.a. NaCl, CuSO4 og I2. Den redegør for forskellen mellem en upolær og polærelektronparbinding samt ionforbindelser. Lærerkommentarer er skrevet i arket.

Lærers kommentar

Rigtig god rapport, hvor du har de rigtige afsnit med det rigtige indhold. Især en rigtig god diskussion.. det er jo her man viser et selvstændigt stykke arbejde….

Studienets kommentar

Fin rapport. Vær opmærksom på, at det hedder "elektronegativitet" med et n, og at NaCl er en ionforbindelse.

Indhold

Formål
Teori
Fremgangsmåde
Resultater
Fejlkilder
Diskussion
Konklusion
Perspektivering

Uddrag

Formål
Jeg vil, med en række forskellige stoffer og kemikalier, undersøge de forskellige sammensætningers evne til at blive blandet/opløst med hinanden. Jeg vil også finde ud af, om polariteten i de forskellige stoffer har en betydning, for at stofferne enten kan/ikke kan opløses i visse kemikalier. Teori
NaCl som vi også kender som køkkensalt er en ionforbindelse, der er bygget af Na+ og Cl- -ioner. Både Na+ og Cl- - ionerne har en lige elektronfordeling. For at finde den mest stabile tilstand, skal der dannes et gitter, hvor der er lige mange positive og negative ladninger.

De forskellige atomer har forskellige elektronnegativiteter, hvilket betyder at de forskellige atomer har forskellige tiltrækningsevner.
Der er blevet opstillet en skala for atomernes elektronnegativiteter, skalaen går fra 0,7 til 4,0. Når tallet er højt på skalaen, betyder det at atomet har en stor tiltrækningsevne, og når tallet er lavt på skalaen, betyder det at atomet har en lille tiltrækningsevne. Disse lave eller høje tal fra elektronnegativitetsskalen kalder vi for EN-værdier... Køb adgang for at læse mere

Ionforbindelser: Ionforbindelse eller ej - Rapport i Kemi

[20]
Bedømmelser
 • 25-06-2012
  Givet af 1.g'er på STX
  Rigtig god rapport! - Jeg manglede noget om hvorfor de forskellige stoffer var opløselige i vand, og det fik jeg bestemt afklaret udfra denne rapport! Godt arbejde!
 • 14-06-2011
  Rigtig god! Jeg skal op i kemi i morgen, og manglede en del viden til den her journaløvelse. Og det virker rigtig godt med lærens rettelse. Virkelig en smart måde.
 • 07-03-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  rigtig god rapport, med en masse gode forklaringer
 • 01-10-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  alt for god! det ligefør man får 12