Investering og finansiering - Print Production A/S

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 10
 • 31
 • 7266
 • PDF

Investering og finansiering - Print Production A/S

1. Med udgangspunkt i Print Production A/S vil jeg udarbejde en virksomhedsanalyse af virksomheden, herunder den økonomiske situation.
2. Jeg vil analysere det valgte investeringsprojekt hos Print Production A/S og vurdere om virksomheden børe foretage den påtænkte investering.
3. Jeg vil analysere forskellige måder at finansiere investeringen på og vurdere hvorledes investeringen bør finansieres.
4. Jeg vil vurdere hvorledes virksomhedens ISO 9001 og 14001 certificeringer evt. kan påvirke afgørelsen.


Problemformulering
Virksomhedsanalyse
Økonomisk analyse
Analyse og vurdering af investeringsprojektet
Analyse og vurdering af finansieringsvalg
ISO 9001 og 14001 certificeringernes påvirkning af afgørelsen
Konklusion
Abstract on English
Bilag 1 – SWOT-analyse
Bilag 2 – Rentabilitets nøgletal
Omsætningstal er oplyst af Bjarne K. Jensen.Bilag 3 – Indtjeningsevne nøgletal
Bilag 3 – Indtjeningsevne nøgletal
Bilag 4 – likviditets- og finansielle nøgletal
Bilag 5 – indbetalings beregning
Bilag 6 - kapitalværdimetoden
Bilag 7 – interne rentefod
Bilag 8 - følsomhedsberegning
Bilag 9 - annuitetslån
Bilag 10 – stående lån
Bilag 11 - Serielån
Bilag 12 – likviditetsvirkning

Investering og finansiering - Print Production A/S

[3]
Bedømmelser
 • 24-11-2014
  Super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 26-08-2015
  Givet af Studerende på 4. år
  Er god nok til inspirationen
 • 11-05-2015
  godt!!!!!!!!!! rigtig flot